Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Kontakty na národní agentury

Evropská komise spolupracuje na řízení Evropského sboru solidarity s národními agenturami. Cílem je přiblížit jej co nejvíce účastníkům a zajistit, aby sbor dobře fungoval ve všech zemích.

Tyto národní agentury, sídlící v progamových zemích:

  • poskytují informace o programu
  • vybírají vhodné projekty, kterým budou přiděleny finanční prostředky
  • program monitorují a hodnotí
  • poskytují podporu uchazečům i účastníkům programu
  • spolupracují s ostatními národními agenturami a Evropskou komisí
  • propagují Evropský sbor solidarity
  • šíří pozitivní zkušenosti s programem a sdílejí osvědčené postupy

Pokud byste se chtěli na něco zeptat, obraťte se na národní agenturu vaší země – stačí níže kliknout na zemi a kontaktní údaje agentury.

OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung  
Ebendorferstraße 7  
AT-1010 Wien  
Rakousko  
+43 1 53408605  
jugend@oead.at  
www.solidaritaetskorps.at

kód NA: AT01

YIA-BEDE - Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G.  
Brauereihof 2  
B-4700 Eupen  
Belgie  
+32 8 756 09 79  
info@jugendbuero.be  
http://www.solidaritaetskorps.be/ 

kód NA: BE03

YIA-BEFR - BIJ - Bureau International Jeunesse (BIJ)  
18, Rue du Commerce  
B-1000 Bruxelles  
Belgie  
+32 2 219 09 06  
bij@cfwb.be  
http://www.lebij.be/ces

kód NA: BE04

YIA-BEFL - JINT  
Grétrystraat 26  
B-1000 Brussel  
Belgie  
+32 2 209 07 20  
jint@jint.be  
www.europeansolidaritycorps.be

kód NA: BE05

Human Resource Development Centre (HRDC)  
15, Graf Ignatiev Street, 3th floor  
BG-1000 Sofia  
Bulharsko  
+359 2 91 550 10  
hrdc@hrdc.bg  
http://www.hrdc.bg

kód NA: BG01

   Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)   
   Frankopanska 26   
   HR-10 000 Zagreb   
   Chorvatsko   
   +385 1 5556 498   
   ess@ampeu.hr   
   http://www.europskesnagesolidarnosti.hr

kód NA: HR01

   Youth Board of Cyprus 
   Prodromou & Demetrakopoulou 2;
   1090 Nicosia 
   Cyprus 
   +357 22 448888 
   youth@idep.org.cy 
   https://esc.idep.org.cy/

kód NA: CY01

Dům zahraniční spolupráce (DZS)  
Centre for International Cooperation in Education (NAEP)  
Na Poříčí 1035/4  
110 00 Praha  
Česká republika  
+420 221 850 100  
info@dzs.cz  
http://www.sborsolidarity.cz

kód NA: CZ01

Danish Agency for Science and Higher Education  
Bredgade 43  
DK-1260 København  
Dánsko  
+45 3544 6200  
sfu@ufm.dk  
http://www.ufm.dk/erasmusplus

kód NA: DK01

Foundation Archimedes  
Koidula 13A  
EE-10125 Tallinn  
Estonsko  
+372 6979 218  
erasmuspluss@archimedes.ee  
http://www.solidaarsuskorpus.ee

kód NA: EE01

Finnish National Agency for Education (EDUFI)  
Hakaniemenranta 6  
P.O.Box 380  
SF-00531 Helsinki  
Finsko  
+358 295 331 000  
nuoriso@oph.fi  
http://www.cimo.fi/euroopansolidaarisuusjoukot

kód NA: FI01

Agence du Service Civique  
95, avenue de France  
F-75013 Paris  
Francie  
+33 9 74 48 18 40  
ces-information@service-civique.gouv.fr  
www.corpseuropeensolidarite.fr

kód NA: FR02

JUGEND für Europa  
Godesberger Allee 142-148  
D-53175 Bonn  
Německo  
+49 228 9506220  
jfe@jfemail.de  
https://www.solidaritaetskorps.de

kód NA: DE04

Youth and Lifelong Learning Foundation (I.NE.DI.VI.M)  
417, Acharnon ke Kokkinaki  
GR-11143 Athinai  
Řecko  
+30 213-1314460  
erasmusplus-youth@inedivim.gr  
http://www.inedivim.gr

kód NA: EL02

Tempus Public Foundation (TPF)  
Kéthly Anna tér 1.  
HU-1077 Budapest  
Maďarsko  
+36 1 237 1300  
info@tpf.hu  
http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/

kód NA: HU01

Léargas  
King’s Inns House  
Parnell Street  
Dublin 1  
D01 A3Y8  
Irsko  
+353 1 8871280  
info@leargas.ie  
http://www.europeansolidarity.ie

kód NA: IE01

Agenzia nazionale per i giovani (ANG)  
Via Sabotino 4  
I-00195 Roma  
Itálie  
+39 06 37 59 12 01  
direzione@agenziagiovani.it  
http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta

kód NA: IT03

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  
Mukusalas iela 41  
LV-1004 Riga  
Lotyšsko  
+371 67358065  
info@jaunatne.gov.lv  
http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss

kód NA: LV02

   AIBA I Nationalagentur für Erasmus+ und ESK  
   Kirchstrasse 10, Postfach 684  
   9490 Vaduz  
   Liechtenstein  
   +423 236 72 21  
   ariane.schwarz@aiba.li  
   http://www.solidaritaetskorps.li/

   NA Code: LI01

AGENCY OF YOUTH AFFAIRS (JRA)  
Vytenio str. 6  
LT-03113 Vilnius  
Lithuania  
+370 634 08299  
info@jra.lt  
https://jra.lt

kód NA: LT02

Anefore asbl  
eduPôle Walferdange  
Bâtiment 03 – étage 01  
Route de Diekirch  
L-7220 Walferdange  
Lucembursko  
+352 247 85284  
info@anefore.lu  
http://www.anefore.lu

kód NA: LU01

European Union Programmes Agency (EUPA)  
Triq l-Imtarfa  
Imtarfa  
MTF 1140  
Malta  
+356 25586130  
eupa@gov.mt  
http://eusolidaritycorps.eupa.org.mt

kód NA: MT01

Nederlands Jeugdinstituut  
National Agency Erasmus+ Youth (NJI)  
PO Box 19221  
NL-3501 DE Utrecht  
Nizozemsko  
+31 30 230 63 44  
erasmusplus@nji.nl  
http://www.europeansolidaritycorps.nl

kód NA: NL02

Foundation for the Development of the Education System (FRSE)  
Al. Jerozolimskie 142a  
PL-02-305 Warszawa  
Polsko  
+48 22 46 31 000  
kontakt@erasmusplus.org.pl  
http://www.eks.org.pl

kód NA: PL01

Agência Nacional para a gestão do programa Juventude em Acção  
Rua de Santa Margarida, n°6  
PT-4710-306 Braga  
Portugalsko  
+351 253 204260  
erasmusmais@juventude.pt  
https://www.europasolidaria.pt

NA Code: PT02

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)  
Splaiul Independentei 313  
Bibl. Centrala a UPB, Corp A, Etaj 1  
RO-060042 Bucuresti, S6  
Rumunsko  
+40 21 201 0700  
esc@anpcdefp.ro  
https://www.anpcdefp.ro/

NA Code: RO01

IUVENTA – Slovak Youth Institute (YIA-SK)  
Karloveská 64  
SK–84258 Bratislava  
Slovensko  
+421 2 59296300  
erasmusplus@iuventa.sk  
http://www.iuventa.sk

kód NA: SK02

Zavod Movit Na Mladina  
Dunajska cesta, 22  
SI-1000 Ljubljana  
Slovinsko  
+386 1 430 47 47  
info@mva.si  
www.ese.si

kód NA: SI02

YIA-ES – Agencia Nacional Española de la Juventud (INJUVE)  
C/ José Ortega y Gasset, 71  
E-28006 Madrid  
Španělsko  
+34 91 782 78 23  
erasmusplus@injuve.es  
http://erasmusplus.injuve.esbr

kód NA: ES02

Swedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF)  
Medborgarplatsen 3  
Box 17 801  
SE-118 94 Stockholm  
Švédsko  
+46 8 566 219 18  
info@mucf.se  
https://www.mucf.se/europeiska-solidaritetskaren-1

kód NA: SE02

The centre for European Union Education and Youth Programmes (CEUEYP)  
Mevlana Bulvari N°181, Balgat  
06520, Ankara – Turecko  
+90 312 409 60 00  
bilgi@ua.gov.tr  
http://www.ua.gov.tr

kód NA: TR01

The Icelandic Centre for Research  
Borgartún 30t  
105, Reykjavík – Island  
+354 515 5800  
erasmusplus@rannis.is  
http://www.erasmusplus.is

kód NA: IS01

National Agency for European Educational Programmes and Mobility (NAEEPM)  
Porta Bunjakovec A2-1  
1000, Skopje – Republika Severní Makedonie  
+389 3109 045  
info@na.org.mk  
http://www.na.org.mk

kód NA: MK01

 

Můžete se také obrátit na centra SALTO pro mládež: