Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

O nás

Splní-li vaše organizace podmínky způsobilosti, může si zažádat o finanční prostředky z programu Evropského sboru solidarity na rozvoj veřejně prospěšných projektů. Spolupracujeme s širokou škálou organizací působících v oblastech, jako je:

 • podpora demokratické účasti
 • boj proti sociálnímu vyloučení
 • ochrana přírody
 • veřejné zdraví a dobré životní podmínky
 • vzdělávání a odborná příprava
 • spolupráce s migrujícími komunitami. 
 • posílení kapacity a odolnosti zranitelných komunit nebo komunit zasažených katastrofou v těch regionech třetích zemí, v nichž probíhají činnosti a operace humanitární pomoci
 • posilování připravenosti na katastrofy a snižování rizika katastrof v těchto regionech.

Pokud bude váš projekt schválen, budete moct přes portál Evropského sboru solidarity oslovit motivované zájemce ve věku 18 až 30 let (35 let u dobrovolnické činnosti v oblasti humanitární pomoci). Vaše organizace bude moci inzerovat příležitosti, které nabízí, vyhledávat mezi uchazeči a oslovovat potenciální kandidáty. 

Financování z Evropského sboru solidarity představuje pro vaši organizaci řadu výhod. Účast vám umožní:

 • fungovat efektivněji
 • využít dovedností a nadšení vysoce motivovaných mladých lidí
 • navázat kontakt s mladými lidmi a nabídnout jim smysluplnou pracovní zkušenost a osobní růst
 • vnést do každodenního fungování vaší organizace nové nápady
 • vytvořit si silnější vazby s místní komunitou. 

Evropský sbor solidarity může podporovat:

Dobrovolnictví

 • Dobrovolnické činnosti

             – Jednotlivci
             – Týmy
             – Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou

 • Projekty solidarity
 • Dobrovolnictví v rámci Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (Dobrovolnická činnost v oblasti humanitární pomoci) v těch regionech třetích zemí, v nichž probíhají činnosti a operace humanitární pomoci