Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Než se přihlásíte

Než budete jménem vaší organizace žádat o financování, vyčleňte si nějaký čas na přípravu přihlášky. 

  1. Seznamte se s výzvou k předkládání návrhů a s příručkou pro účastníky Evropského sboru solidarity. Příručka je nepostradatelným zdrojem informací pro všechny, kdo se chtějí přihlásit. Najdete v ní pravidla a podmínky, které budete muset při žádání o finanční prostředky a realizaci projektů Evropského sboru solidarity splnit. S případnými otázkami se můžete obracet na národní agenturu ve vaší zemi. Její pracovníci jsou ideálním zdrojem doplňujících informací. 
  2. Zkontrolujte, zda vaše organizace splňuje všechna kritéria - tj. zda je takzvaně způsobilá. Hlásit se mohou organizace veřejné, soukromé i neziskové. Nezapomeňte zkontrolovat, zda je vaše země na seznamu způsobilých programových či partnerských zemí.
  3. Nechte se přidělit identifikační číslo organizace (OID). Zaregistrujte se na příslušném portálu pro organizace, kde získáte číslo, které budete muset vy a vaši partneři uvést v přihlášce. 
  4. Zažádejte si o značku kvality. Další podmínkou je získání značky kvality pro vaši organizaci. (Tato podmínka se nevztahuje na solidární projekty.)
  5. Vyhledejte si partnerskou organizaci (připadá-li to ve vaší situaci v úvahu). U řady činností Sboru se bude muset jednat o partnerskou organizací v jiné zemi. Můžete k tomu využít databázi organizací.
  6. Rozhodněte se pro konkrétní projekt. Nejprve ověřte, na které činnosti lze financování v rámci dobrovolnictví a profesní činnosti získat. Podrobně svůj nápad rozveďte a vypracujte podle něj návrh projektu. Ověřte si dobu trvání projektu, datum zahájení a datum ukončení.
  7. Ověřte si lhůtu. Zkontrolujte datum a čas, do kdy je nutné přihlášku elektronicky odeslat. Přihlášky doručené po uplynutí lhůty nelze akceptovat.
  8. Vyplňte přihlášku. Použijte správný formulář žádosti podle zvolené složky programu, činnosti a finančního období. Všechny vyplněné kolonky překontrolujte a formulář potvrďte. Pak přihlášku odešlete. Držíme vám palce!