Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Voor je een aanvraag indient

Jouw organisatie kan een financieringsaanvraag indienen nadat ze een aantal voorbereidende stappen heeft gezet. 

  1. Lees hierover meer in de Algemene oproepen tot het indienen van voorstellen en de Gids voor het Europees Solidariteitskorps. De Gids is essentieel voor iedereen die een aanvraag wil indienen. Hierin worden de regels en voorwaarden uiteengezet waaraan je moet voldoen om toegang te krijgen tot financiering en om projecten uit te voeren in het kader van het Europees Solidariteitskorps. Voor een aantal vragen kun je ook terecht bij je nationaal agentschap; dit is het best geplaatst om je bij de voorbereidingen te helpen. 
  2. Ga na of jouw organisatie in aanmerking komt. Zowel publieke, private als non-profitorganisaties komen in aanmerking. Vergeet niet na te gaan of jouw land voorkomt op de lijst van in aanmerking komende programma- en partnerlanden.
  3. Vraag een identificatienummer voor je organisatie (OID) aan. Schrijf je organisatie in op het specifieke portaal voor organisaties om het nummer te krijgen dat jij en je partners nodig hebben om het aanvraagformulier in te vullen. 
  4. Vraag het kwaliteitslabel aan. Jouw organisatie heeft een kwaliteitslabel nodig voordat ze een financiering kan aanvragen. (Dit is niet nodig voor solidariteitsprojecten.)
  5. Zoek een partner (indien van toepassing). Voor veel activiteiten van het korps moet je samenwerken met een organisatie in een ander land. Geschikte organisaties kun je onder meer opzoeken in de databank van organisaties.
  6. Bepaal je project. Ga in de eerste plaats na welke activiteiten in aanmerking komen voor financiering als vrijwilligerswerk en werkprojecten. Werk je idee uit en stel een projectvoorstel op. Controleer de toegelaten duur van je project en ook de begin- en einddatum.
  7. Controleer de deadline en de data. Controleer de datum en het tijdstip waarop je je online aanvraagformulier moet indienen. Na deze deadline verstuurde aanvragen worden niet in aanmerking genomen.
  8. Vul het aanvraagformulier in. Gebruik het juiste aanvraagformulier voor het onderdeel, de activiteit en de financieringsronde die je hebt gekozen. Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt voor de taak, controleer of alle velden correct zijn ingevuld en valideer het formulier. Alleen zo kun je je aanvraag indienen. Succes!
     

Laatste nieuws