Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Opleiding en ondersteuning van deelnemers

Het Europees Solidariteitskorps biedt een reeks ondersteunende diensten voor deelnemers en deelnemende organisaties. Het betreft onder meer:

 • ondersteuning bij leren

- algemene online opleiding
- online-taalhulp (OLS)
- opleidings- en evaluatiecyclus voor deelnemers en organisaties
- begeleiding door een mentor
- erkenning van leerresultaten

 • verzekering
 • andere belangrijke elementen

- certificaten van deelname
- overeenkomsten met deelnemers

Deze ondersteunende en kwaliteitsmaatregelen zijn zo opgesteld dat ze in overeenstemming zijn met de beginselen van het Europees Solidariteitskorps

Zij zorgen ervoor dat het kwaliteitsniveau binnen het Europees Solidariteitskorps hoog blijft en dat de activiteiten correct worden gevalideerd.

Algemene online opleiding

De algemene online opleiding is vrij toegankelijk voor alle ingeschreven kandidaten en deelnemers. Deze opleiding is beschikbaar via het portaal van het Europees Solidariteitskorps. De modules omvatten:

 • de missie van het Europees Solidariteitskorps;
 • de rollen en verantwoordelijkheden van deelnemers;
 • intercultureel bewustzijn;
 • gezondheid en veiligheid;
 • en nog veel meer.

Online-taalhulp; 

Online-taalhulp (OLS) is bedoeld om deelnemers van het Europees Solidariteitskorps te helpen hun vaardigheden in de taal die zij tijdens hun vrijwilligerswerk of hun baan gebruiken, te verbeteren.

OLS is beschikbaar voor alle officiële talen van de Europese Unie: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

Zodra jouw organisatie een deelnemer heeft geselecteerd voor een activiteit van het Europees Solidariteitskorps (vrijwilligerswerk, een stage of een baan) die ten minste 2 maanden duurt, moet zij de deelnemer een e-mail sturen met zijn/haar inloggegevens voor de online-taalhulp. Voor meer gegevens, zie de OLS-website

Opleiding

De opleidings- en evaluatiecyclus is bedoeld voor zowel deelnemers als deelnemende organisaties.

Wie aan langetermijnactiviteiten deelneemt, heeft recht op de volgende opleidingssessies:

 • opleiding vóór vertrek (alleen voor activiteiten waarbij meer dan één land betrokken is); 
 • opleiding bij aankomst;
 • tussentijdse evaluatie (alleen voor activiteiten van 6 maanden of langer); 
 • jaarlijks evenement van het Europees Solidariteitskorps.

De deelnemende organisaties hebben toegang tot de volgende opleidingssessies:

 • opleiding voor organisaties die onlangs het kwaliteitslabel hebben gekregen;
 • een jaarlijks evenement voor organisaties die houder zijn van het kwaliteitslabel.

De opleiding moet inzicht bieden in de rollen en verantwoordelijkheden van de organisatie, praktische en technische informatie verstrekken over het projectbeheer, informatie verstrekken over belangrijke kenmerken van het korps, de organisatie ondersteunen bij de uitwerking van kwalitatieve projecten, en netwerkmogelijkheden aanbieden.

Begeleiding door een mentor

De deelnemers moeten in het kader van hun activiteit persoonlijke steun krijgen via begeleiding door een mentor. Dit kan hen helpen bij het integreren, niet alleen in een organisatie die nieuw is voor hen, maar ook — ingeval zij vrijwilligerswerk verrichten of werken in het buitenland — in een ander land.

Youthpass

De Youthpass — beschikbaar voor alle deelnemers van het korps — is een instrument dat deelnemers helpt de leerresultaten die zij tijdens het project hebben behaald, te identificeren en te documenteren. Aan de hand hiervan kunnen zij beschrijven wat zij hebben gedaan en tonen wat zij hebben geleerd — zowel informele als niet-formele vaardigheden. Dit alles staat formeel beschreven in een Youthpass-certificaat. Tot nu toe hebben al meer dan 1 miljoen mensen van het programma gebruikgemaakt en het certificaat gekregen.

Afhankelijk van het soort erkenning dat je nodig hebt, kan de opstelling van een Youthpass-certificaat je ook helpen bij de opstelling van je curriculum vitae (CV) in Europass

Deelnemende organisaties moeten deelnemers helpen nadenken over wat zij hebben geleerd en welke leerresultaten zij willen documenteren aan de hand van de Youthpass of andere valideringsinstrumenten op EU- of nationaal niveau.

Verzekering

Deelnemers aan activiteiten van het Europees Solidariteitskorps moeten zich altijd in een veilige omgeving bevinden. 

Zij zijn verzekerd voor de looptijd van hun activiteit, vanaf het moment dat zij naar hun gastland vertrekken tot het einde van de tweede maand nadat hun activiteit is afgerond. 

Deelnemers aan activiteiten waarbij meer dan één land betrokken is, krijgen:

 • aanvullende dekking, verstrekt door de Europese Commissie, naast de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) of het nationale gezondheidsstelsel van het gastland; 
 • primaire dekking, verstrekt door de Europese Commissie, als de deelnemer de EHIC niet gratis kan ontvangen of als hij niet in aanmerking komt voor dekking volgens de nationale regels. 

Kosten die deelnemers maken bij activiteiten die in hun thuisland worden georganiseerd, worden terugbetaald als ze niet zijn gedekt door het nationale gezondheidsstelsel.

De gastorganisatie moet ervoor zorgen dat de deelnemer over een Europese ziekteverzekeringskaart beschikt. Als dat niet mogelijk is, moet zij ervoor zorgen dat de deelnemer is gedekt door de verplichte verzekering waarin het korps voorziet.

Op de website van de verzekeringsmaatschappij vind je meer informatie over dekking en steun alsook instructies voor het afsluiten van verzekeringen.

Certificaat van deelname

Het certificaat bevestigt de deelname aan activiteiten van het Europees Solidariteitskorps. Zodra deelnemers de geplande activiteit hebben afgerond en de enquête over hun ervaringen hebben ingevuld, hebben zij recht op een certificaat dat een van de betrokken organisaties uitreikt via het portaal van het Europees Solidariteitskorps.

Overeenkomsten met deelnemers

Alvorens naar het buitenland te vertrekken, moet iedereen die deelneemt aan een individuele vrijwilligersactiviteit of die een stage of baan uitoefent die door het Europees Solidariteitskorps is ondersteund, een deelnemersovereenkomst ondertekenen. Hierin moeten minstens de volgende aspecten van de activiteit omschreven staan:

 • De rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de verzekering en de financiële bijdrage van het korps; 
 • De taken die tijdens de activiteit moeten worden uitgevoerd (voor vrijwilligerswerk); 
 • De beoogde leerresultaten (voor vrijwilligersactiviteiten). 

Voor stages en banen wordt een aanvullende schriftelijke overeenkomst afgesloten. De inhoud hiervan hangt af van de wet- en regelgeving van het land waar de stage of het werk wordt aangeboden. 

Visa en verblijfsvergunningen

Het kan zijn dat deelnemers een visum nodig hebben om te mogen verblijven in het partnerland dat hun activiteit organiseert, of om vanuit dat land te mogen reizen. 

De deelnemers wordt ten zeerste aanbevolen om ruim van tevoren een visum aan te vragen. Het kan namelijk een aantal weken duren voordat het wordt uitgereikt. 

Voor hulp bij of advies over visa, reisvergunningen en sociale zekerheid kun je contact opnemen met je nationaal agentschap en/of het uitvoerend agentschap.

Het EU-immigratieportaal bevat veel algemene informatie over visa voor de korte en de lange termijn alsook over verblijfsvergunningen.