Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Vrijwilligersprojecten

De financiering door het Europees Solidariteitskorps voor vrijwilligersprojecten helpt organisaties hun impact te vergroten door vrijwilligers te ontvangen of vrijwilligers naar het buitenland te zenden. Dankzij deze projecten kunnen jongeren deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van organisaties — wat erg verrijkend kan zijn voor zowel vrijwilligers als organisaties.

Meestal gaat het om vrijwilligersprojecten. Deelnemende organisaties moeten beschikken over een passend kwaliteitslabel (of een Erasmus+-accreditatie voor vrijwilligerswerk). Zij kunnen een subsidie van het Europees Solidariteitskorps aanvragen voor:

 • individueel vrijwilligerswerk (2 tot 12 maanden of, in sommige gevallen, 2 weken tot 2 maanden)
 • vrijwilligerswerk in team (2 weken tot 2 maanden, 10 tot 40 deelnemers).

Individueel vrijwilligerswerk

Grensoverschrijdende individuele vrijwilligersactiviteiten met minstens 2 organisaties. Zij moeten de volgende rollen vervullen:

 • een gastrol — alle activiteiten die verband houden met de ontvangst van een deelnemer, waaronder de uitwerking van een activiteitenprogramma en begeleiding
 • een ondersteunende rol — de ondersteuning, voorbereiding en opleiding van deelnemers voordat ze vertrekken, plus bemiddeling tussen hen en de organisatie die hen ontvangt.

Voor individueel vrijwilligerswerk in het land is één organisatie met een kwaliteitslabel voor een gastrol voldoende. 

Vrijwilligerswerk in team

De minimale vereiste is één organisatie, ongeacht de rol waarvoor zij is geaccrediteerd.

Financiering

Als jouw organisatie een aanvraag voor een vrijwilligersproject indient, moet de subsidie de volgende kosten dekken: 

 • kosten van projectbeheer (bv. planning, financiën, coördinatie)
 • kosten van activiteiten (bv. voorbereiding, monitoring en ondersteuning van deelnemers, onderdak en maaltijden)
 • reiskostenvergoeding voor de deelnemers
 • ondersteuning van kansarme deelnemers
 • bijdrage aan de extra persoonlijke uitgaven van de deelnemers
 • taalhulp
 • buitengewone en bijkomende kosten van activiteiten.

Een subsidieaanvraag indienen

Heeft jouw organisatie een kwaliteitslabel en is ze gevestigd in een programmaland? Dien je aanvraag dan in bij het nationaal agentschap van het land waar de organisatie gevestigd is. 
Is je organisatie gevestigd in een partnerland, dan kan ze als partner deelnemen aan een project, maar niet zelf een aanvraag indienen.

Gebruik een aanvraagformulier om je aanvraag in te dienen. 

Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

Dit werkgebied wordt centraal beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA). Het omvat de financiering van vrij grote projecten, uitgevoerd door teams van vrijwilligers en toegespitst op thematische prioriteiten die elk jaar op EU-niveau worden vastgesteld. 
Ben je geïnteresseerd? Dien je aanvraag dan in bij het EACEA.

Humanitair vrijwilligerswerk (Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening)

Dit werkgebied wordt centraal beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA). In het kader van dit onderdeel ondersteunt het Europees Solidariteitskorps solidariteitsactiviteiten op het gebied van humanitaire hulp.
Ben je geïnteresseerd? Dien je aanvraag dan in bij het EACEA.