Skip to main content

Europske snage solidarnosti

Zajedno snažniji.

Volonterski projekti

Financijska sredstva koja se za volonterske projekte izdvajaju u okviru Europskih snaga solidarnosti pomažu organizacijama da prošire svoj utjecaj primanjem volontera ili njihovim slanjem u inozemstvo. Ti su projekti mladima prilika da sudjeluju u svakodnevnim aktivnostima organizacija, što može biti vrlo vrijedno iskustvo i za volontere i za organizacije.

Volonterski projekti najčešća su vrsta projekta. Organizacije sudionice moraju imati odgovarajuću oznaku kvalitete (ili akreditaciju volonterskih organizacija programa Erasmus+). Mogu podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva u okviru Europskih snaga solidarnosti za pokrivanje:

 • individualnog volontiranja (2 – 12 mjeseci ili u nekim slučajevima od 2 tjedna do 2 mjeseca)
 • timskog volontiranja (od 2 tjedna do 2 mjeseca, 10 – 40 sudionika).

Individualno volontiranje

Prekogranične aktivnosti individualnog volontiranja uključuju najmanje dvije organizacije. Te bi organizacije trebale preuzeti sljedeće uloge:

 • ulogu primatelja – obuhvaća cijeli niz aktivnosti povezanih s primanjem sudionika, uključujući izradu programa aktivnosti i smjernica
 • ulogu pružatelja podrške – uključuje pružanje podrške, pripremanje i osposobljavanje sudionika prije odlaska te posredovanje između njih i organizacije primateljice.

Za individualno volontiranje u zemlji dovoljna je jedna organizacija s oznakom kvalitete u ulozi primatelja. 

Timsko volontiranje

Mora sudjelovati najmanje jedna organizacija, bez obzira na ulogu za koju je akreditirana.

Financiranje

Ako vaša organizacija podnosi zahtjev za bespovratna sredstva za volonterski projekt, ta bi sredstva trebala pokrivati sljedeće troškove: 

 • troškove upravljanja projektom (npr. planiranje, financije, koordinacija)
 • troškove aktivnosti (npr. priprema, praćenje sudionika, podrška sudionicima, smještaj i hrana)
 • doprinos za putne troškove sudionika
 • potporu za sudionike s manje mogućnosti
 • doprinos za dodatne osobne troškove sudionika
 • jezičnu potporu
 • izvanredne troškove i troškove dodatnih aktivnosti.

Podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva

Ima li vaša organizacija oznaku kvalitete i sjedište u zemlji sudionici programa? Ako ima, trebali biste podnijeti zahtjev nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija ima sjedište. 
Međutim, ako vaša organizacija ima sjedište u partnerskoj zemlji, može biti partner u projektu, ali ne može samostalno podnijeti zahtjev.

Zahtjev možete podnijeti ispunjavanjem prijavnog obrasca

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

Tom vrstom volontiranja centralno upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Uključuje financiranje relativno velikih projekata koje provode timovi volontera, a koji su usmjereni na tematske prioritete definirane svake godine na razini EU-a. 
Zainteresirani ste? Prijavite se EACEA-i.

Volontiranje u području humanitarne pomoći (inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a)

Tom vrstom volontiranja centralno upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). U okviru te komponente Europske snage solidarnosti podupiru volontiranje u aktivnostima solidarnosti povezanima s humanitarnom pomoći.
Zainteresirani ste? Prijavite se EACEA-i.