Skip to main content

Europske snage solidarnosti

Zajedno snažniji.

Referentni dokumenti i resursi

Uredba

Uredbom 2021/888 o utvrđivanju pravnog okvira za program Europske snage solidarnosti, donesenom 20. svibnja, potvrđena je nova generacija tog programa za razdoblje 2021. – 2027. s proračunom od 1,009 milijardi eura.

Pozivi na podnošenje prijedloga

Svake se godine objavljuje opći poziv na podnošenje prijedloga na koji se mogu odazvati organizacije i mladi. U tom su pozivu navedeni:

  • ciljevi Europskih snaga solidarnosti
  • pregled područja u kojima Europske snage solidarnosti djeluju
  • informacije o tome koje organizacije i mladi ispunjavaju uvjete za sudjelovanje
  • proračun i trajanje projekata
  • rokovi za podnošenje prijedloga za svako područje djelovanja. 

Najnoviji poziv na podnošenje prijedloga pronađite u odjeljku s pozivima.

Vodič kroz Europske snage solidarnosti

U Vodiču možete saznati sve što vas zanima o programu. On je sastavni dio poziva na podnošenje prijedloga. Ako vaša organizacija podnosi zahtjev za financiranje, mora ispuniti uvjete za sudjelovanje i financiranje navedene u Vodiču.

Izjave o zaštiti osobnih podataka

U izjavi o zaštiti osobnih podataka Europskih snaga solidarnosti utvrđena su pravila o upotrebi podataka prikupljenih putem internetskih obrazaca (e-obrazaca). 
U posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka Europskog portala za mlade utvrđena su pravila o upotrebi podataka prikupljenih putem portala Europskih snaga solidarnosti i obrazaca za prijavu za mlade. 

Godišnji program rada

U godišnjem programu rada navedene su informacije o provedbi i financiranju Europskih snaga solidarnosti.

Vodič za stručnjake

Vodič za stručnjake za 2022. sadržava smjernice za ocjenjivanje:

  • kvalitete zahtjeva za bespovratna sredstva kojima upravljaju nacionalne agencije
  • zahtjeva za oznaku kvalitete.

Smjernice za provedbu – Strategija za uključivanje i raznolikost programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti

Smjernice za provedbu – Strategija za uključivanje i raznolikost programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti rezultat su procesa zajedničkog stvaranja u koji su uključeni Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, posebice kako bi se pojačala dimenzija uključivanja i raznolikosti. Smjernice se temelje na iskustvu u raznim sektorima programâ i potiču uzajamnu inspiraciju i motivaciju.

Odluka o jednokratnim iznosima, jediničnim troškovima i financiranju uz primjenu paušalne stope

U prilogu Odluci o odobravanju upotrebe jednokratnih iznosa, jediničnih troškova i financiranja uz primjenu paušalne stope za volontiranje i projekte solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti naveden je detaljan opis jediničnih troškova. Relevantni jedinični troškovi i primjenjive stope objavljivani su u Vodiču kroz Europske snage solidarnosti svake godine od 2018.

Zahtjevi za korisnike u pogledu diseminacije

U skladu sa sporazumom o doprinosu svi korisnici u komunikaciji moraju upotrebljavati simbol EU-a kako bi se istaknulo da je primljena potpora iz programâ EU-a. Važna je obveza u tom kontekstu pravilno i vidljivo istaknuti simbol EU-a u kombinaciji s jednostavnom izjavom o financiranju sredstvima EU-a.

Simbol EU-a i izjavu o financiranju možete preuzeti na svim jezicima EU-a te arapskom, islandskom, norveškom, turskom i ruskom sa stranice Logo Download Center.

Više o pravilnoj upotrebi i mjestu postavljanja simbola EU-a i izjave o financiranju možete pronaći u Operativnim smjernicama za korisnike sredstava EU-a.

Kalkulator udaljenosti

Ako namjeravate podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva za pokrivanje dijela putnih troškova, upotrijebite kalkulator udaljenosti. Upotrebom tog kalkulatora organizacije mogu izračunati putne udaljenosti te tako odrediti i iznos bespovratnih sredstava na koji imaju pravo podnositelji zahtjeva. 

Upotreba kalkulatora

  1. Počnite upisivati ime mjesta u polje „Početak”. Pojavit će se popis mogućih imena mjesta, kliknite na odgovarajuće.
  2. Isto ponovite u polju „Kraj”.
  3. Pritisnite tipku „Enter” na tipkovnici. Prikazat će se udaljenost u kilometrima.

Morate upisati ime određenog grada, mjesta ili sela, ne samo zemlju.

Ovaj alat nije predviđen da pojedincima prikaže iznos koji bi trebali primiti. Iznos bespovratnih sredstava ovisi o čimbenicima kao što su administrativni troškovi organizacija sudionica i nacionalnih agencija. Nacionalna agencija koja ocjenjuje zahtjev donosi konačnu odluku o iznosu bespovratnih sredstava za putne troškove.