Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Referencedokumenter og ressourcer

Lovgivning

Med forordning 2021/888 om de juridiske rammer for programmet (vedtaget den 20. maj) blev den nye generation af solidaritetskorpset (2021-2027) bekræftet og fik et budget på 1,009 mia. euro.

Indkaldelser af projektforslag

Hvert år offentliggøres der en generel indkaldelse af forslag, som giver organisationer og unge en række muligheder for at gøre en indsats. Den omfatter:

  • Det europæiske solidaritetskorps' målsætninger
  • en oversigt over korpsets aktivitetsområder
  • nærmere information om, hvilke organisationer og unge der kan deltage
  • projekternes budget og varighed
  • ansøgningsfrister for hvert aktivitetsområde. 

Se de seneste indkaldelser af forslag i afsnittet om indkaldelser.

Vejledning til det europæiske solidaritetskorps

Vejledningen indeholder alle de oplysninger, du har brug for om programmet. Den er en integreret del af indkaldelsen af forslag. For at kunne ansøge om finansiering skal din organisation opfylde de betingelser for deltagelse og finansiering, der er beskrevet i vejledningen.

Databeskyttelseserklæringer

Det europæiske solidaritetskorps' databeskyttelseserklæring beskriver reglerne for brug af data, der er indsamlet ved hjælp af onlineformularer (e-formularer). 
Den særlige databeskyttelseserklæring på Den Europæiske Ungdomsportal beskriver reglerne for brug af data, der er indsamlet via det europæiske solidaritetskorps' portal og dets tilmeldingsformular for unge. 

Det årlige arbejdsprogram

Det årlige arbejdsprogram giver information om gennemførelsen og finansieringen af det europæiske solidaritetskorps.

Vejledning til eksperter

Vejledningen til eksperter 2022 indeholder retningslinjerne for, hvordan man vurderer:

  • kvaliteten af de ansøgninger om tilskud, som håndteres af de nationale agenturer
  • ansøgninger om kvalitetsmærket.

Retningslinjer for gennemførelse af inklusions- og mangfoldighedsstrategien for Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps

Retningslinjerne for gennemførelse af inklusions- og mangfoldighedsstrategien for Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps er resultatet af et samarbejde mellem de to programmer om at styrke inklusionen og mangfoldigheden. Retningslinjerne bygger på erfaringerne fra programmernes forskellige sektorer og skal tilskynde til gensidig inspiration og motivation.

Afgørelse om faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter fast takst

Bilaget til den afgørelse, der tillader anvendelse af faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter fast takst for frivilligt arbejde, praktikophold, job og solidaritetsprojekter under det europæiske solidaritetskorps, indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedsomkostningerne. De gældende enhedsomkostninger og takster er blevet offentliggjort i vejledningen til det europæiske solidaritetskorps siden 2018.

Formidlingskrav til støttemodtagere

I henhold til bidragsaftalen skal alle støttemodtagere bruge EU-symbolet i deres kommunikationsmateriale for at anerkende den støtte, de har modtaget under EU-programmerne. Det er vigtigt, at de på korrekt og fremtrædende måde viser EU-logoet sammen med en kort finansieringserklæring, hvor støtten fra EU nævnes.

Det brugsklare EU-logo, inklusive finansieringserklæringen, kan downloades på alle EU-sprog, arabisk, islandsk, norsk, tyrkisk og russisk via downloadcentret.

Du kan læse om korrekt brug og anbringelse af EU-logoet og finansieringserklæringen i de operationelle retningslinjer for modtagere af EU-støtte.

Afstandsberegner

Hvis du ønsker at ansøge om tilskud for at få dækket nogle af dine rejseomkostninger, bedes du bruge afstandsberegneren. Den giver organisationer mulighed for at beregne enkeltpersoners rejseafstande og dermed de tilskud, de er berettigede til. 

Sådan bruger du afstandsberegneren

  1. Start med at indtaste navnet på et sted i feltet "Start". Du får så vist en liste med mulige navne på steder. Klik på det korrekte sted.
  2. Gør det samme i feltet "Slut".
  3. Tryk på Enter på dit tastatur. Afstanden i kilometer vil nu blive vist.

Du skal indtaste navnet på en specifik by eller landsby og ikke bare et land.

Dette værktøj er ikke beregnet til at fortælle enkeltpersoner, hvor meget de vil få i tilskud. Tilskuddets størrelse afhænger af forskellige faktorer, bl.a. de administrative udgifter, som de deltagende organisationer og nationale agenturer skal afholde. Det er det nationale agentur, der vurderer ansøgningen, som har det sidste ord at skulle have sagt med hensyn til rejsetilskuddet.