Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Kurser og hjælp til deltagerne

Det Europæiske Solidaritetskorps tilbyder forskellig support til deltagere og deltagende organisationer til oplæring, forsikring og andre vigtige aspekter af udlandsopholdene. 

Supporten foregår ioverensstemmelse med principperne for Det Europæiske Solidaritetskorps

Den er også med til at fastholde et højt kvalitetsniveau i solidaritetskorpset og sikrer, at aktiviteterne valideres korrekt.

Generelle onlinekurser

De generelle onlinekurser giver fri adgang til uddannelse for alle tilmeldte ansøgere og deltagere, og de er tilgængelige via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal. Modulerne omfatter:

 • Det Europæiske Solidaritetskorps' formålserklæring
 • deltagernes roller og ansvarsområder
 • interkulturel bevidsthed
 • sundhed og sikkerhed
 • og meget andet.

Sproglig onlinesupport

Den sproglige onlinesupport hjælper deltagerne til at forbedre deres kendskab til det sprog, de kommer til at arbejde på, og findes på EU Academy.

Tjenesten er tilgængelig for alle officielle EU-sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Onlinesprogundervisningstjenesten er desuden tilgængelig for baskisk, galicisk og catalansk.

Når en organisation har udvalgt en deltager til en aktivitet med Det Europæiske Solidaritetskorps, der varer 2 måneder eller mere, skal den sende deltageren dennes login til OLS pr. e-mail. 

Kurser

Uddannelses- og evalueringsforløbet er udviklet til både deltagere og deltagende organisationer.  

Deltagere i længerevarende aktiviteter har ret til følgende kurser:

 • kurser inden afrejsen (kun ved udlandsophold) 
 • kurser ved ankomsten
 • midtvejsevaluering (kun ved aktiviteter af mindst 6 måneders varighed) 
 • årlige begivenheder arrangeret af Det Europæiske Solidaritetskorps.

De deltagende organisationer kan deltage i følgende kurser:

 • kurser for organisationer, der for nylig er blevet tildelt kvalitetsmærket
 • et årligt arrangement for organisationer, der er indehavere af kvalitetsmærket.

Kurserne skal sikre, at organisationens roller og ansvarsområder er forstået, give praktiske og tekniske informationer om projektstyring og vigtige funktioner i solidaritetskorpset, støtte organisationen i at udvikle kvalitetsprojekter og give netværksmuligheder.

Forsikringer

Deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps skal altid opholde sig i et sikkert miljø. 

De er forsikret i hele aktivitetens varighed, lige fra de rejser til værtslandet og indtil udgangen af den anden måned efter aktivitetens ophør. 

Deltagere i grænseoverskridende aktiviteter (aktiviteter, der omfatter mere end ét land) får:

 • supplerende dækning fra Europa Kommissionen ud over det europæiske sygesikringskort (EU-sygesikringskortet) eller værtslandets nationale sundhedssystem 
 • primær dækning fra Europa Kommissionen, hvis deltagerne ikke er berettigede til EU-sygesikringskortet uden gebyr, eller hvis de ikke har ret til dækning efter national lovgivning. 

Alle omkostninger afholdt af deltagerne i aktiviteter, der finder sted i deres eget land, bliver refunderet, hvis de ikke er dækket af det nationale sundhedssystem.

Værtsorganisationen skal sikre, at deltageren har et europæisk sygesikringskort og skal – hvis dette ikke er muligt – sikre, at deltageren er dækket af den obligatoriske forsikring, som solidaritetskorpset sørger for.

Du kan se mere om forsikringsdækning og support samt vejledning i at tegne forsikring på forsikringsselskabets websted.

Visum og opholdstilladelse

Deltagerne kan have brug for et visum for at opholde sig i det partnerland, der er vært for aktiviteten, eller rejse videre fra dette land. 

Det anbefales kraftigt, at deltagerne ansøger om visum i god tid, eftersom udstedelsesprocessen kan tage flere uger. 

Hvis du ønsker yderligere hjælp til eller rådgivning om visum, opholdstilladelse og social sikring, kan du kontakte dit nationale agentur og/eller forvaltningsorgan.  

EU's indvandringsportal er en god kilde til generel information om visum til både kortere og længerevarende ophold samt opholdstilladelser. 

Deltageraftaler

Før afrejsen til udlandet skal enhver, der deltager i individuelt frivilligt arbejde, som får tilskud fra Det Europæiske Solidaritetskorps, underskrive en deltageraftale. Denne aftale skal som minimum definere følgende aspekter af aktiviteten:

 • Rettigheder og forpligtelser med hensyn til forsikring og økonomisk bidrag fra solidaritetskorpset 
 • Opgaver, der skal udføres under aktiviteten
 • Det forventede læringsudbytte.

Mentorstøtte

Deltagerne skal have individuel support via mentorordninger under aktivitetsforløbet. Dette kan hjælpe dem til at integrere sig, både i en organisation, som er ny for dem, og – hvis de laver frivilligt arbejde eller arbejder i udlandet – i et andet land.

Ungdomspas

Ungdomspas – som er tilgængeligt for alle solidaritetskorpsets deltagere – er et værktøj, der hjælper deltagerne med at udpege og dokumentere det læringsudbytte, de har fået i forbindelse med projektet. Det giver dem mulighed for at beskrive, hvad de har gjort, og vise, hvad de har lært – bl.a. de uformelle eller ikkeformelle færdigheder. Dette bliver alt sammen formelt beskrevet i et ungdomspascertifikat. Indtil videre har over 1 mio. mennesker brugt denne ordning og er blevet tildelt certifikatet.  

Alt efter hvilken type anerkendelse du har brug for, kan udstedelsen af et ungdomspascertifikat også hjælpe dig i processen med at tænke over og oprette dit CV i Europass

Det er de deltagende organisationers opgave at hjælpe deltagerne med at overveje, hvad de har lært, og dokumentere deres læringsudbytte ved hjælp af ungdomspas eller andre EU-valideringsværktøjer eller nationale valideringsværktøjer.

Deltagelsesbevis

Dette bevis attesterer deltagelsen i Det Europæiske Solidaritetskorps' aktiviteter. Efter den planlagte aktivitets afslutning og spørgeundersøgelsen om deres oplevelse af opholdet har deltagerne ret til et certifikat, som en af de deltagende organisationer udsteder via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal.