Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Uddannelse og støtte til deltagerne

Det europæiske solidaritetskorps yder en række støttetjenester til deltagere og deltagende organisationer. De omfatter:

 • støtte til læring

- almen onlineuddannelse 
- sproglig onlinesupport (OLS) 
- uddannelses- og evalueringsforløb for deltagere og organisationer 
- mentorordning 
- anerkendelse af læringsudbytte

 • forsikring
 • andre vigtige elementer

- deltagelsescertifikater 
- aftaler med deltagere

Disse støtte- og kvalitetsforanstaltninger er tilrettelagt med henblik på at sikre overholdelsen af det europæiske solidaritetskorps' principper

De er også med til at fastholde et højt kvalitetsniveau i det europæiske solidaritetskorps, og de sikrer, at aktiviteterne valideres korrekt.

Almen onlineuddannelse

Generelle onlinekurser giver åben adgang til uddannelse for alle tilmeldte ansøgere og deltagere, og de er tilgængelige via det europæiske solidaritetskorps' portal. Modulerne omfatter:

 • Det europæiske solidaritetskorps' formålserklæring
 • deltagernes roller og ansvarsområder
 • interkulturel bevidsthed
 • sundhed og sikkerhed
 • og meget mere.

Sproglig onlinesupport 

Sproglig onlinesupport (OLS) er udviklet til at hjælpe det europæiske solidaritetskorps' deltagere med at forbedre deres færdigheder i det sprog, de bruger i forbindelse med deres frivillige arbejde eller job.

OLS findes på alle officielle EU-sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Når din organisation har udvalgt en deltager til en aktivitet med det europæiske solidaritetskorps (frivilligt arbejde, praktikophold eller job), der varer 2 måneder eller mere, skal den sende deltageren dennes login til OLS pr. e-mail. Du kan finde flere oplysninger på OLS' websted

Uddannelse

Uddannelses- og evalueringsforløbet er udviklet til både deltagere og deltagende organisationer.

Deltagere, der deltager i længerevarende aktiviteter, har ret til følgende uddannelsessessioner:

 • uddannelse inden afrejse (kun grænseoverskridende aktiviteter) 
 • uddannelse ved ankomst
 • midtvejsevaluering (kun ved aktiviteter af mindst 6 måneders varighed) 
 • årlige begivenheder i det europæiske solidaritetskorps.

De deltagende organisationer kan drage fordel af følgende træningssessioner:

 • uddannelse af organisationer, der for nylig er blevet tildelt kvalitetsmærket
 • en årlig begivenhed for organisationer, der er indehavere af kvalitetsmærket.

Uddannelsen bør sikre, at organisationens roller og ansvarsområder er forstået, give praktiske og tekniske oplysninger om projektstyring, informere om vigtige funktioner i solidaritetskorpset, støtte organisationen i at udvikle kvalitetsprojekter og sørge for netværksmuligheder.

Mentorordninger

Deltagerne bør modtage individuel støtte ved hjælp af mentorordninger under aktivitetsforløbet. Dette kan hjælpe dem med at integrere sig, både i en organisation, som er ny for dem, og – hvis de laver frivilligt arbejde eller arbejder i udlandet – i et andet land.

Ungdomspas

Ungdomspas – som er tilgængeligt for alle solidaritetskorpsets deltagere – er et værktøj, der hjælper deltagerne med at udpege og dokumentere det læringsudbytte, de har fået i forbindelse med projektet. Det giver dem mulighed for at beskrive, hvad de har gjort, og vise, hvad de har lært – herunder de uformelle eller ikkeformelle færdigheder. Dette bliver alt sammen formelt beskrevet i et ungdomspascertifikat. Indtil videre har over 1 mio. mennesker brugt denne ordning og er blevet tildelt certifikatet.

Alt efter hvilken type anerkendelse du har brug for, kan udstedelsen af et ungdomspascertifikat også hjælpe dig med at overveje og oprette dit curriculum vitae (CV) i Europass

Det er de deltagende organisationers opgave at hjælpe deltagerne med at overveje, hvad de har lært, og dokumentere deres læringsudbytte ved hjælp af ungdomspas eller andre EU-valideringsværktøjer eller nationale valideringsværktøjer.

Forsikring

Deltagerne i det europæiske solidaritetskorps skal altid opholde sig i et sikkert miljø. 

De er forsikret i hele aktivitetens varighed, lige fra de rejser til værtslandet og indtil udgangen af den anden måned efter aktivitetens ophør. 

Deltagere i grænseoverskridende aktiviteter (aktiviteter, der omfatter mere end ét land) får:

 • supplerende dækning fra Europa Kommissionen ud over det europæiske sygesikringskort (EU-sygesikringskortet) eller værtslandets nationale sundhedssystem 
 • primær dækning fra Europa Kommissionen, hvis deltagerne ikke er berettigede til EU-sygesikringskortet uden gebyr, eller hvis de ikke har ret til dækning efter national lovgivning. 

Alle omkostninger afholdt af deltagerne i aktiviteter, der finder sted i deres eget land, bliver refunderet, hvis de ikke er dækket af det nationale sundhedssystem.

Værtsorganisationen skal sikre, at deltageren har et europæisk sygesikringskort og skal – hvis dette ikke er muligt – sikre, at deltageren er dækket af den obligatoriske forsikring, som solidaritetskorpset sørger for.

Der findes flere oplysninger om dækning og støtte samt vejledning i at tegne forsikring på forsikringsselskabets websted.

Deltagelsescertifikat

Dette attesterer deltagelsen i det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter. Efter den planlagte aktivitets afslutning og spørgeundersøgelsen om deres oplevelse har deltagerne ret til et certifikat, som en af de deltagende organisationer udsteder via det europæiske solidaritetskorps' portal.

Aftaler med deltagere

Før afrejsen til udlandet skal enhver, der deltager i individuelt frivilligt arbejde, et praktikophold eller et job, som får tilskud fra det europæiske solidaritetskorps, underskrive en deltageraftale. Denne aftale skal som minimum definere følgende aspekter af aktiviteten:

 • rettigheder og forpligtelser med hensyn til forsikring og økonomisk bidrag fra solidaritetskorpset 
 • de opgaver, der skal udføres i løbet af aktiviteten (for frivilligt arbejde) 
 • det tilsigtede læringsudbytte (for frivilligt arbejde). 

Praktikophold og job er omfattet af en yderligere skriftlig aftale, hvis indhold afhænger af lovgivningen i det land, hvor praktikopholdet eller jobbet tilbydes. 

Visum og opholdstilladelse

Deltagerne kan have brug for et visum for at opholde sig i det partnerland, der er vært for aktiviteten, eller rejse videre fra dette land. 

Det anbefales kraftigt, at deltagerne ansøger om visum i god tid, eftersom udstedelsesprocessen kan tage flere uger. 

Hvis du ønsker yderligere hjælp eller rådgivning om spørgsmål som visum, opholdstilladelse og social sikring, kan du kontakte dit nationale agentur og/eller forvaltningsorganet.

EU's indvandringsportal er en god kilde til generel information om visum til både kortere og længerevarende ophold samt opholdstilladelser.