Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Før du ansøger

Før din organisation kan ansøge om finansiering, er der flere forberedende skridt, du skal tage. 

  1. Sæt dig ind i den generelle indkaldelse af forslag og vejledningen til det europæiske solidaritetskorps. Vejledningen er vigtig læsning for alle, der ønsker at ansøge. Den forklarer, hvilke regler og betingelser du skal opfylde for at få adgang til finansiering og gennemføre projekter under det europæiske solidaritetskorps. Måske ønsker du også at stille dit nationale agentur nogle spørgsmål, da det har de ideelle forudsætninger for at hjælpe dig med dine forberedelser. 
  2. Tjek, om din organisation er tilskudsberettiget. Tilskudsberettigede organisationer kan være offentlige, private eller nonprofit. Glem ikke at tjekke, om dit land er på listen over tilskudsberettigede programlande og partnerlande.
  3. Få et organisations-ID (OID). Tilmeld dig på den særlige organisationsportal for at få det nummer, som du og dine partnere skal bruge til at udfylde ansøgningsskemaet. 
  4. Ansøg om kvalitetsmærket. Din organisation skal have et kvalitetsmærke, før den kan ansøge om finansiering. (Dette er ikke et krav for solidaritetsprojekter.)
  5. Find en partner (hvis relevant). Mange solidaritetskorpsaktiviteter kræver, at du har en organisation i et andet land som partner. En måde at finde passende organisationer på er at søge i databasen over organisationer.
  6. Beslut, hvad dit projekt skal gå ud på. Tjek først, hvilke aktiviteter der er tilskudsberettigede inden for frivilligt og lønnet arbejde. Udvikl din idé, og udarbejd et projektforslag. Tjek dit projekts tilladte varighed, herunder start- og slutdatoen.
  7. Tjek fristen og datoerne. Tjek, på hvilken dato og hvilket klokkeslæt dit elektroniske ansøgningsskema skal være indsendt. Ansøgninger, der er sendt efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.
  8. Udfyld ansøgningsskemaet. Brug det korrekte ansøgningsskema for den aktivitetstype, aktivitet og finansieringsrunde, du har valgt. Sørg for, at du har tid nok til opgaven, kontrollér, at alle felter er udfyldt korrekt, og godkend skemaet. Først nu kan du indsende din ansøgning. Held og lykke!