Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Projekter for frivillige

Finansiering under det europæiske solidaritetskorps til projekter for frivillige er med til at give organisationerne en større gennemslagskraft, når de er vært for frivillige eller sender frivillige til udlandet. Disse projekter giver unge mulighed for at deltage i organisationernes daglige aktiviteter, hvilket kan være en meget berigende oplevelse for både de frivillige og organisationerne.

Projekter for frivillige er den mest almindelige type projekter. De organisationer, der deltager, skal have et relevant kvalitetsmærke (eller en Erasmus+-akkreditering for frivilligt arbejde). De kan ansøge om et tilskud fra det europæiske solidaritetskorps, som dækker:

 • individuelt frivilligt arbejde (2-12 måneder eller i nogle tilfælde mellem 2 uger og 2 måneder)
 • frivilligt arbejde i teams (mellem 2 uger og 2 måneder, 10-40 deltagere).

Individuelt frivilligt arbejde

Aktiviteter i forbindelse med individuelt frivilligt arbejde på tværs af landegrænser involverer mindst to organisationer. De har følgende roller:

 • en værtsrolle, som omfatter hele spektret af aktiviteter, der er forbundet med at være vært for en deltager, herunder udvikling af et aktivitetsprogram og vejledning
 • en støtterolle, som indebærer støtte til, forberedelse af og uddannelse af deltagere før afrejse såvel som mægling mellem dem og deres værtsorganisation.

Ved individuelt frivilligt arbejde inden for landets grænser er det tilstrækkeligt, at én organisation med et kvalitetsmærke har værtsrollen. 

Frivilligt arbejde i teams

Minimumskravet er én organisation, uanset hvilken rolle den er akkrediteret til.

Finansiering

Hvis din organisation ansøger om et projekt for frivillige, skal tilskuddet dække følgende omkostninger: 

 • udgifter til projektstyring (f.eks. planlægning, finanser og koordinering)
 • aktivitetsomkostninger (f.eks. forberedelse, overvågning af og støtte til deltagere, indlogering og kost)
 • bidrag til deltagernes rejseomkostninger
 • støtte til deltagere med begrænsede muligheder
 • bidrag til deltagernes yderligere personlige udgifter
 • sproglig support
 • ekstraordinære omkostninger og omkostninger til supplerende aktiviteter.

Ansøgning om tilskud

Er din organisation en kvalitetsmærket organisation, som ligger i et programland? Hvis ja, skal du sende din ansøgning til det nationale agentur i det land, hvor din organisation er etableret. 
Hvis din organisation ligger i et partnerland, kan den fungere som partner i et projekt, men kan ikke selv ansøge.

Du skal bruge et ansøgningsskema til at sende din ansøgning. 

Frivilligt arbejde i teams i højt prioriterede områder

Dette indsatsområde forvaltes centralt af Forvaltningsorganet for Uddannelse og Kultur (EACEA). Det omfatter finansiering af forholdsvis store projekter, som gennemføres af teams af frivillige, og hvor der er fokus på bestemte temaer, som fastlægges hvert år på EU-plan. 
Er det noget for dig? Så send din ansøgning til EACEA.

Frivilligt arbejde inden for humanitær bistand (Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand)

Dette arbejdsområde forvaltes centralt af Forvaltningsorganet for Uddannelse og Kultur (EACEA). Det europæiske solidaritetskorps støtter frivilligt arbejde med relation til solidaritetsaktiviteter inden for humanitær bistand.
Er det noget for dig? Så send din ansøgning til EACEA.