Skip to main content

EU-strategien for unge

EU har udviklet en EU-strategi for unge og ønsker, at de engagerer sig og bliver aktive borgere i demokratiet og samfundet. Med EU's ungdomsdialog ønsker vi, at de unge fortæller os, hvad der er vigtigt for dem.

EU-strategien for unge

EU-strategien for unge er grundlaget for EU's ungdomspolitiske samarbejde i perioden 2019-2027, som bygger på Rådets resolution af 26. november 2018. EU's samarbejde på ungdomsområdet skal udnytte ungdomspolitikkens potentiale bedst muligt. Det tilskynder unge til at deltage i det demokratiske liv og til at involvere sig i lokalsamfundet og sociale initiativer, og det har til formål at sikre, at alle unge også har de ressourcer, der skal til for at engagere sig.

De 11 europæiske ungdomsmål

EU-strategien for unge har fokus på de tre centrale indsatsområder engagement, netværk og mobilisering og på at gennemføre initiativer på en koordineret måde på tværs af sektorerne. I løbet af en dialog i 2017-2018 med unge fra hele Europa blev der udviklet 11 europæiske ungdomsmål. Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle problemer. EU-strategien for unge skal bidrage til virkeliggørelsen af denne vision for unge.

 

EU-strategien for unge baserer sig på forskellige instrumenter, bl.a. gensidig læring, fremtidige nationale aktivitetsplanlæggere, EU's ungdomsdialog, platformen for EU-strategien for unge og en række evidensbaserede værktøjer. EU-ungdomskoordinatoren er Europa-Kommissionens kontaktperson for unge og skal være synlig og lettilgængelig for dem.

Du kan læse mere om EU's ungdomspolitiske samarbejde før 2019 i arkiverne, bl.a. i Rådets konklusioner og resolutioner vedrørende ungdomspolitik, som blev vedtaget i perioden 2010 til 2018.


Find out more