Skip to main content

ES jaunimo strategija

ES parengė ES jaunimo strategiją ir nori, kad jaunuoliai įsitrauktų į demokratijos ir visuomenės veiklą ir taptų aktyviais piliečiais. Norime, kad jaunuoliai, dalyvaudami ES jaunimo dialoge, mums atskleistų, kas jiems svarbu.

ES jaunimo strategija

ES jaunimo strategija – tai 2019–2027 m. bendradarbiavimo ES jaunimo politikos srityje sistema, grindžiama 2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos rezoliucija. Vykdant ES bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje reikia kuo labiau pasinaudoti jaunimo politikos teikiamomis galimybėmis. Šis bendradarbiavimas skatina jaunimą dalyvauti demokratiniame gyvenime. Juo taip pat remiamas dalyvavimas socialinėje ir pilietinėje veikloje ir juo siekiama užtikrinti, kad visi jaunuoliai turėtų būtinus išteklius dalyvauti visuomenės gyvenime.

11 Europos jaunimo tikslų

ES jaunimo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindinėms veiksmų sritims, įvardijamoms šiais žodžiais: „įtraukti“, „susieti“, „suteikti galių“, kartu siekiant suderinto įgyvendinimo visuose sektoriuose. Per 2017–2018 m. dialogą, kuriame dalyvavo visos Europos jaunimas, nustatyta 11 Europos jaunimo tikslų. Remiantis šiais tikslais, nustatytos tarpsektorinės sritys, turinčios įtakos jaunimo gyvenimui, ir nurodyti uždaviniai. ES jaunimo strategija turėtų padėti įgyvendinti šią jaunimo viziją.

 

ES jaunimo strategija grindžiama keliomis priemonėmis, tokiomis kaip tarpusavio mokymosi veikla, būsimos nacionalinės veiklos planavimo dokumentai, ES jaunimo dialogas, ES jaunimo strategijos platforma ir pagrindimo įrodymais priemonės. ES jaunimo koordinatorius yra Europos Komisijos atstovas ryšiams, regimas kontaktų tikslu jauniems žmonėms.

Daugiau informacijos apie bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje iki 2019 m. galima rasti archyvuose. Ten, be kita ko, saugomos 2010–2018 m. jaunimo politikos srities Tarybos išvados ir rezoliucijos.


Find out more