Skip to main content

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ

L-UE żviluppat Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ u tixtieq li ż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom u jsiru ċittadini attivi involuti fid-demokrazija u fis-soċjetà. Nixtiequ li ż-żgħażagħ jgħidulna x’inhu importanti għalihom billi jieħdu sehem fid-Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ.

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ hija l-qafas għall-kooperazzjoni tal-politika għall-2019-2027, ibbażata fuq ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Novembru 2018. Il-kooperazzjoni bejn iż-żgħażagħ tal-UE għandha tagħmel l-aħjar użu mill-potenzjal tal-politika dwar iż-żgħażagħ. Trawwem il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika; tappoġġja wkoll l-impenn soċjali u ċiviku u għandha l-għan li tiżgura li ż-żgħażagħ kollha jkollhom ir-riżorsi meħtieġa biex jieħdu sehem fis-soċjetà.

11-il Għan Ewropew dwar iż-Żgħażagħ

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ tiffoka fuq tliet oqsma ewlenin ta’ azzjoni, madwar it-tliet kelmiet: Impenn, KonnessjoniGħoti tas-setgħa, filwaqt li taħdem fuq implimentazzjoni konġunta bejn is-setturi kollha. Matul proċess ta’ djalogu tal-2017-2018 li involva żgħażagħ mill-Ewropa kollha, ġew żviluppati 11-il Għan Ewropew dwar iż-Żgħażagħ. Dawn l-għanijiet jidentifikaw oqsma transsettorjali li jaffettwaw il-ħajja taż-żgħażagħ u jindikaw l-isfidi. L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ għandha tikkontribwixxi għat-twettiq ta’ din il-viżjoni fir-rigward taż-żgħażagħ.

 

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ hija bbażata fuq diversi strumenti, bħal attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku, Pjanifikatur tal-Attivitajiet Nazzjonali Futuri, Djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ, Pjattaforma tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ u Għodod Ibbażati fuq l-Evidenza. Il-koordinatur tal-UE għaż-Żgħażagħ huwa l-kuntatt tal-Kummissjoni Ewropea u l-punt ta’ referenza viżibbli għaż-żgħażagħ.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-kooperazzjoni fil-politika taż-żgħażagħ qabel l-2019 fl-arkivji, inklużi l-konklużjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill adottati fil-qasam tal-politika taż-żgħażagħ bejn l-2010 u l-2018.


Find out more