Skip to main content

ES jaunatnes stratēģija

Te vari iesaistīties un piedalīties demokrātijā un sabiedrībā. Saki mums, kas tev ir svarīgi – ES jaunatnes dialogā.

ES jaunatnes stratēģija

ES jaunatnes stratēģija ir ES sadarbības satvars jaunatnes politikas jomā 2019.–2027. gadam, pamatojoties uz Padomes 2018. gada 26. novembra rezolūciju. ES sadarbībai šajā jomā maksimāli jāizmanto jaunatnes politikas potenciāls. Tā mudina jauniešus piedalīties demokrātiskajā dzīvē. Tā atbalsta arī jauniešu sociālo un pilsonisko līdzdalību un ir vērsta uz to, lai nodrošinātu, ka visiem jauniešiem ir vajadzīgie resursi, lai piedalītos sabiedrības norisēs.

11 mērķi Eiropas jaunatnei

ES jaunatnes stratēģija koncentrējas uz trim galvenajām darbības jomām, ko izsaka trīs vārdkopas: jauniešu iesaistīšana, saiknes veidošanaiespēju veicināšana, vienlaikus gādājot par kopīgu īstenojumu starp nozarēm. 11 mērķi Eiropas jaunatnei tika definēti dialogā, kurā piedalījās jaunieši no visas Eiropas, 2017.–2018. gadā. Šie mērķi nosaka starpnozaru jomas, kam ir ietekme uz jauniešu dzīvi, un pievērš uzmanību problēmām, kuras ir jāatrisina. ES jaunatnes stratēģijai būtu jāpalīdz konkretizēt šo jaunatnes redzējumu.

 

ES jaunatnes stratēģijas pamatā ir vairāki instrumenti, tādi kā savstarpējas mācīšanās pasākumi, turpmāko nacionālo darbību plānošana, ES dialogs par labu jaunatnei, ES jaunatnes stratēģijas platforma un rīki, kuru pamatā ir pārbaudīti dati. Ar jaunatni saistītu darbību ES koordinators ir Eiropas Komisijas kontaktpersona un jauniešiem redzams orientieris.

Plašāka informācija par sadarbību jaunatnes politikas jomā līdz 2019. gadam ir pieejama arhīvos, ieskaitot Padomes secinājumus un rezolūcijas, kas šajā jomā pieņemtas laikā no 2010. līdz 2018. gadam.


Find out more