Skip to main content

Európai Szolidaritási Testület

A közösség ereje

Önkéntességi projektek

Az Európai Szolidaritási Testület önkéntességi projektekre nyújtott finanszírozásának köszönhetően a szervezetek lehetőséget kapnak, hogy önkéntesek fogadása vagy külföldre küldése révén szélesebb körben fejtsék ki hatásukat. E projektek keretében a fiatalok részt vehetnek a szervezet napi tevékenységében, így mind az önkéntesek, mind a szervezetek rendkívül értékes tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

A projektek között az önkéntességi projektek fordulnak elő a leggyakrabban. A részt vevő szervezeteknek megfelelő minőségi védjeggyel (vagy az Erasmus+ önkéntességi programjának akkreditációjával) kell rendelkezniük. A szervezetek az alábbi célok támogatására pályázhatnak az Európai Szolidaritási Testületnél:

 • egyéni önkéntes tevékenység (általában 2–12 hónap, bizonyos esetekben 2 héttől 2 hónapig terjedő időtartam);
 • önkéntesekből álló csoportok (2 héttől 2 hónapig terjedő időtartam, 10–40 résztvevő).

Egyéni önkéntes tevékenység

A határokon átnyúló egyéni önkéntes tevékenységekben legalább két szervezet vesz részt. A szervezetek a következő szerepeket töltik be:

 • fogadó szerep – azaz a résztvevő fogadásával kapcsolatos feladatok teljes köre, beleértve a tevékenységi program kidolgozását és az útmutatást;
 • támogató szerep – a helyszínre utazást megelőzően a résztvevő számára nyújtott támogatás, felkészítés, képzés, valamint közvetítés az önkéntes és a fogadó szervezet között.

Ha az egyéni önkéntes tevékenység helyszíne belföldön található, egy olyan szervezet is elegendő, amely fogadó szerepre vonatkozó minőségi védjeggyel rendelkezik. 

Csoportos önkéntes tevékenység

Csoportos önkéntes tevékenységben egyetlen szervezet is részt vehet, akkreditált szerepkörétől függetlenül.

Finanszírozás

Ha a szervezet önkéntes projektre vonatkozóan nyújt be pályázatot, a támogatás a következő költségeket fedezi: 

 • a projektirányítás költségei (pl. tervezés, pénzügyek, koordináció);
 • a tevékenység költségei (pl. a résztvevők felkészítése, ellenőrzése és támogatása, szállása és élelmezése);
 • hozzájárulás a résztvevők utazási költségeihez;
 • a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása;
 • hozzájárulás a résztvevők további személyes kiadásaihoz;
 • nyelvi támogatás;
 • rendkívüli költségek és a kiegészítő tevékenységek költségei.

Támogatásra vonatkozó pályázat

Ha a szervezet rendelkezik minőségi védjeggyel, és székhelye valamely programországban található, a pályázatot annak az országnak a nemzeti irodájához kell benyújtani. 
Ha a szervezet székhelye partnerországban található, partnerként ugyan részt vehet a projektekben, de önállóan nem pályázhat.

Kérjük, hogy pályázatát pályázati űrlapon nyújtsa be. 

Önkéntes csoportok tevékenysége kiemelt területeken

Ez a terület az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) központi igazgatása alá tartozik. Olyan, viszonylag nagy önkéntességi projektek finanszírozásáról van szó, amelyek az uniós szinten évente meghatározott különféle tematikus prioritásokra összpontosítanak. 
Felkeltettük az érdeklődésedet? pályázzon az EACEA-nál.

Humanitárius segítségnyújtási önkéntesség (Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest)

Ez a terület az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) központi igazgatása alá tartozik. Ennek a programágnak a keretében az Európai Szolidaritási Testület a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos önkéntes szolidaritási tevékenységeket támogatja.
Felkeltettük az érdeklődésedet? pályázzon az EACEA-nál.