Skip to main content

Európai Szolidaritási Testület

A közösség ereje

Szolidaritási projektek

A fiatalok érvényesülésének elősegítése

A szolidaritási projektek kitűnő lehetőséget kínálnak azoknak a fiataloknak, akik hazájukban saját projektet szeretnének megvalósítani. A feltételek egyszerűek: 

  • legalább 5 fiatal részvétele szükséges;
  • a projekt időtartama 2–12 hónap;
  • valamennyi résztvevőnek regisztrálnia kell az Európai Szolidaritási Testület portálján; 
  • a projekt lehet teljes vagy részmunkaidős.

Hogyan tudnak a szervezetek segíteni?

Ha ismer olyan fiatalokat, akik szívesen dolgoznának saját közösségükben egy számukra fontos ügyön, hívja fel a figyelmüket a szolidaritási projektekre, és bátorítsa őket, hogy pályázzanak!

A finanszírozás segítséget nyújthat számukra ahhoz, hogy kezelni tudják a közösségükben felmerülő problémákat, tevékenységüket célirányosan, egy meghatározott csoportra összpontosítva végezhessék, vagy előrelépést érjenek el a helyi lehetőségek fejlesztésében. Ezzel egyidejűleg az a tanulási folyamat, amelynek saját projektjük végrehajtása során részesei lesznek, rendkívül értékes tapasztalatokkal gazdagítja őket.

A fiatal projektgazdák támogatása

Ahhoz, hogy a pályázat sikerrel járjon, a kezdeményezést elindító csoportnak világosan meg kell határoznia, milyen témát szeretne feltárni. Elvárás, hogy a projekt a helyi közösség javát szolgálja. A pályázatban részletesen meg kell határozni a projekt során folytatott napi tevékenységet, amelybe a projekt minden résztvevőjét be kell vonni.

A csoport kérhet külső segítséget, például dönthet úgy, hogy felkér egy már létező szervezetet, hogy nyújtson be finanszírozásra irányuló pályázatot a nevében, vagy adjon útmutatást adminisztratív és pénzügyi kérdésekben. Az új ismeretek elsajátítását megkönnyítheti továbbá egy coach (például egy olyan segítő, aki tapasztalattal rendelkezik az ifjúsági munka terén). 

Ha a projektet egy már működő szervezet segíti, támogatását elsősorban arra kell összpontosítania, hogy a résztvevőket a projekt életciklusa során felmerülő adminisztratív és pénzügyi feladatok elvégzésében segítse. Támogatást és iránymutatást nyújthat továbbá a tanulási folyamatok eredményeinek azonosításában és dokumentálásában is.

Finanszírozás

Az Európai Szolidaritási Testület pénzügyi segítséget nyújt fiatal csoportoknak a projektmenedzsment – például az előkészítés, a tevékenységek végrehajtása, az értékelés, a terjesztés és a nyomon követési tevékenységek – során felmerülő költségek fedezéséhez. A támogatás mértéke havonta legfeljebb 500 euró. Coach bevonása esetén a Testület szintén téríti az azzal járó költségeket. Ugyancsak kérhető olyan rendkívüli költségek megtérítése is, amelyek kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok támogatása során merülnek fel.

Pályázat

A szolidaritási projektekre meglehetősen egyszerű pályázati feltételek vonatkoznak: nincs szükség külföldi partnerekre, és minőségi védjeggyel sem kell rendelkezni hozzá. A pályázati űrlapon arra kell válaszolni, mi a csoport célja a projekt végrehajtásával, milyen előnyei származnak ebből a közösségnek, milyen konkrét tevékenységekre kerül sor a projekt keretében stb. Bármely állami vagy magánszervezet nyújthat be fiatal csoportok nevében pályázatot (ugyanakkor, kérjük, ne feledjék, hogy a tevékenységet továbbra is a fiatalok irányítják). A pályázatot a megfelelő pályázati űrlapon kell benyújtani. Szolidaritási projektek csak programországokban indíthatók.