Skip to main content

Európai Szolidaritási Testület

A közösség ereje

A résztvevők képzése és támogatása

Az Európai Szolidaritási Testület egy sor támogató szolgáltatást kínál a részt vevő fiatalok és szervezetek számára. Ezek többek közt a következők:

 • tanuláshoz nyújtott támogatás

– általános online képzés
– online nyelvi támogatás (OLS)
– képzési és értékelési ciklus a részt vevő fiatalok és szervezetek számára
– mentorálás
– a tanulási eredmények elismerése

 • biztosítás
 • egyéb

– részvételt tanúsító oklevél
– a résztvevőkkel kötött megállapodások

Ezek a támogató és minőségbiztosítási intézkedések az Európai Szolidaritási Testület általános elveinek érvényesülését szolgálják, 

emellett biztosítják az Európai Szolidaritási Testületen belül a kiváló színvonal fennmaradását és a tevékenységek megfelelő érvényesítését.

Általános online képzés

Az általános online képzés a regisztrált jelöltek és a résztvevők számára az Európai Szolidaritási Testület portálján keresztül biztosított nyílt hozzáférésű képzés. A képzés a következő modulokból áll:

 • az Európai Szolidaritási Testület küldetése;
 • a résztvevők feladatai és kötelezettségei;
 • interkulturális érzékenység és tudatosság;
 • egészség és biztonság;
 • és még sok más témakör.

Online nyelvi támogatás 

Az online nyelvi támogatás (OLS) célja, hogy az Európai Szolidaritási Testület résztvevőit az önkéntesség vagy a munkavégzés során használandó nyelvtudás fejlesztésében segítse.

Az OLS az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhető: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.

Ha egy szervezet egy résztvevőt az Európai Szolidaritási Testület valamely, legalább kéthónapos tevékenységére (önkéntesség, szakmai gyakorlat vagy munkalehetőség) választ ki, e-mailben meg kell küldenie a résztvevő számára azokat a bejelentkezési adatokat, amelyekkel az OLS-t igénybe tudja venni. További tájékoztatásért lásd az OLS weboldalát

Képzés

A képzési és értékelési ciklusban mind az önkéntesek, mind a szervezetek egyaránt részt vesznek.

A hosszú távú tevékenységekben részt vevők a következő képzésekre jogosultak:

 • indulás előtti felkészítő tréning (csak a külföldi tevékenységek esetében); 
 • érkezéskor biztosított képzés;
 • félidős értékelés (csak a legalább 6 hónapig tartó tevékenységek esetében); 
 • az Európai Szolidaritási Testület éves rendezvénye.

A részt vevő szervezetek a következő képzéseket vehetik igénybe:

 • képzés a minőségi védjegyet nemrégiben elnyert szervezetek számára;
 • a minőségi védjeggyel rendelkező szervezetek éves rendezvénye.

A képzéseknek biztosítaniuk kell, hogy a szervezetek megértsék szerepüket és felelősségüket, a projektek menedzsmentjével kapcsolatos gyakorlati és technikai információkat szerezhessenek, megismerjék a Testület fontosabb jellemzőit, támogatást kapjanak minőségi projektek kidolgozásához, és hálózatépítési lehetőségekhez jussanak.

Mentorálás

Gondoskodni kell arról, hogy a résztvevők tevékenységük teljes időtartama alatt mentorálás formájában személyes támogatást kapjanak. A mentorálás célja, hogy megkönnyítse a beilleszkedést az új szervezetbe, illetve – ha az önkéntességre vagy munkavégzésre külföldön kerül sor – a másik országba.

Youthpass

A Youthpass a Testület valamennyi résztvevője számára hozzáférhető eszköz, melynek segítségével a fiatalok azonosíthatják és dokumentálhatják a projekt során szerzett ismereteiket és tapasztalataikat. A Youthpass segítségével számba vehetik, mit értek el és mit tanultak. Azokra a készségekre is kitérhetnek, amelyeket informális vagy nem formális tanulás útján szereztek. Az eredmények hivatalos összegzésére az ún. Youthpass tanúsítvány szolgál. Mindezidáig több mint egymillió fiatal használta a rendszert és szerezte meg a tanúsítványt.

Attól függően, hogy a résztvevőknek milyen típusú elismerésre van szükségük, a Youthpass tanúsítvány létrehozásával könnyebben tudatosíthatják eredményeiket. A dokumentum abban is segítségükre lehet, hogy az Europass-platformon elkészítsék önéletrajzukat. 

A szervezetek feladata elősegíteni, hogy a résztvevők – a Youthpass vagy más uniós vagy nemzeti értékelési eszköz segítségével – tudatosíthassák a tanultakat, és dokumentálni tudják a tanulási folyamat eredményeit.

Biztosítás

A Testület által szervezett tevékenységek során az egyik legfontosabb szempont az, hogy a résztvevők folyamatosan biztonságban legyenek. 

Az önkéntesek a tevékenységük teljes időtartama alatt végig biztosítva vannak, azaz attól a perctől fogva, hogy elindultak otthonról a fogadó országba, egészen a tevékenység végét követő két hónap elteltéig. 

A határokon átnyúló (egynél több országot érintő) tevékenységekben részt vevők:

 • az Európai Bizottság által finanszírozott kiegészítő biztosítás, amely az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) vagy a fogadó ország állami egészségbiztosítója révén elérhető szolgáltatásokat egészíti ki; 
 • elsődleges biztosítás, amelyet az Európai Bizottság akkor biztosít, ha a résztvevő nem kaphat ingyenes európai egészségbiztosítási kártyát, vagy a fogadó országban nem jogosult biztosításra. 

A belföldi tevékenységek résztvevői minden olyan felmerülő költségért visszatérítést kapnak, amelyeket a nemzeti egészségügyi rendszer nem vállal.

A fogadó szervezet köteles biztosítani, hogy a résztvevő rendelkezzen európai egészségbiztosítási kártyával, és ha ez nem lehetséges, gondoskodnia kell arról, hogy a résztvevő a Testület által előírt kötelező biztosítási rendszer keretében biztosítva van.

A biztosítással és a támogatással kapcsolatos további információkról, valamint a biztosítás igénylésének módjáról a biztosítótársaság weboldalán olvashat részletesebben.

Részvételt tanúsító oklevél

Az oklevél az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeiben való részvételt igazolja. Azok a résztvevők, akik a kitűzött tevékenységet végrehajtották, és a tapasztalataikra irányuló kérdőívet kitöltötték, tanúsító oklevélben részesülnek. A dokumentumot az Európai Szolidaritási Testület portálján keresztül a részt vevő szervezetek valamelyike állítja ki.

A résztvevőkkel kötött megállapodások

Minden fiatalnak, aki az Európai Szolidaritási Testület által támogatott egyéni önkéntes tevékenységben vesz rész, illetve szakmai gyakornoki állást vagy fizetett munkát vállal, külföldi kiutazását megelőzően részvételi megállapodást kell aláírnia, amelyben mindenképpen szerepelniük kell a tevékenységgel kapcsolatos alábbi információknak:

 • a biztosítással és a Testület pénzügyi támogatásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek; 
 • a tevékenység során végrehajtandó feladatok (önkéntesség esetében); 
 • várt tanulási eredmények (önkéntesség esetében). 

A szakmai gyakorlatok és fizetett munkalehetőségek résztvevőinek kiegészítő írásbeli megállapodást is alá kell írni, melynek tartalma megfelel a fogadó országban alkalmazandó szabályozásnak és törvényeknek. 

Vízum és tartózkodási engedélyek

Előfordulhat, hogy a résztvevőknek vízumot kell beszerezniük ahhoz, hogy a tevékenységük helyszínéül szolgáló fogadó partnerországban tartózkodhassanak, illetve onnan továbbutazhassanak. 

A résztvevők számára kifejezetten javasolt, hogy az illetékes hatóságokhoz időben nyújtsák be vízumkérelmüket, mivel a dokumentum kiállítása akár hetekbe is telhet. 

A vízumot, a tartózkodási engedélyt vagy a társadalombiztosítást érintő kérdésekkel kapcsolatban további segítségért vagy tanácsért forduljon országa nemzeti irodájához és/vagy a Végrehajtó Ügynökséghez.

Az uniós bevándorlási portál a rövid és hosszú távú vízumokkal és tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos általános információk hasznos forrása.