Skip to main content

Europske snage solidarnosti

Zajedno snažniji.

Osposobljavanje i potpora za sudionike

Europske snage solidarnosti sudionicima i organizacijama sudionicama nude niz usluga potpore, među ostalim:

 • potporu za učenje

– opće mrežno osposobljavanje
– jezična potpora na internetu
– ciklus osposobljavanja i vrednovanja za sudionike i organizacije
– mentorstvo
– priznavanje ishoda učenja

 • osiguranje
 • ostale važne elemente

– potvrde o sudjelovanju
– ugovori sa sudionicima.

Svrha je tih mjera za potporu i kvalitetu zajamčiti poštovanje načela Europskih snaga solidarnosti

Pomažu i u održavanju visoke razine kvalitete unutar Europskih snaga solidarnosti i jamče pravilnu validaciju aktivnosti.

Opće mrežno osposobljavanje 

Opće mrežno osposobljavanje je osposobljavanje otvorenog tipa za sve registrirane kandidate i sudionike, dostupno na portalu Europskih snaga solidarnosti. Moduli osposobljavanja uključuju:

 • misiju Europskih snaga solidarnosti
 • uloge i odgovornosti sudionika
 • međukulturnu svijest
 • zdravlje i sigurnost
 • te mnoge druge.

Mrežna jezična potpora 

Mrežna jezična potpora (OLS) omogućuje sudionicima Europskih snaga solidarnosti da poboljšaju poznavanje jezika kojim se služe pri volontiranju ili radu.

OLS je dostupan za sve službene jezike Europske unije: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski.

Kad vaša organizacija odabere sudionika u nekoj aktivnosti Europskih snaga solidarnosti (volontiranje, pripravništvo ili posao) u trajanju od najmanje dva mjeseca, mora mu e-poštom poslati korisničke podatke za OLS. Više informacija pronađite na internetskim stranicama OLS-a

Osposobljavanje

Ciklus osposobljavanja i vrednovanja predviđen je i za sudionike i za organizacije sudionice.

Sudionici u dugoročnim aktivnostima imaju pravo na sudjelovanje na sljedećim tečajevima:

 • osposobljavanje prije odlaska (samo za prekogranične aktivnosti) 
 • osposobljavanje po dolasku
 • vrednovanje sredinom aktivnosti (samo za aktivnosti u trajanju od najmanje šest mjeseci) 
 • godišnje događanje u organizaciji Europskih snaga solidarnosti.

Za organizacije sudionice predviđeni su sljedeći tečajevi:

 • osposobljavanje za organizacije kojima je nedavno dodijeljena oznaka kvalitete
 • godišnje događanje za organizacije s oznakom kvalitete.

Osposobljavanje služi tome da se organizacije upoznaju sa svojim ulogama i odgovornostima te da dobiju praktične i tehničke informacije o upravljanju projektima i važnim značajkama Snaga, kao i potporu pri razvoju kvalitativnih projekata i mogućnost umrežavanja.

Mentorstvo

Sudionicima bi za trajanja aktivnosti trebalo dodijeliti mentora. On im može pomoći pri integraciji u novu organizaciju ili u drugu zemlju ako volontiraju ili rade u inozemstvu.

Youthpass

Youthpass je alat koji je dostupan svim sudionicima Snaga i koji im pomaže da utvrde i dokumentiraju ishode učenja u okviru projekta. Omogućuje im da opišu što su radili i naučili, uključujući informalne ili neformalne vještine. Sve se to službeno dokumentira u potvrdi Youthpass. Više od milijun mladih već je koristilo taj program i dobilo potvrdu Youthpass.

Ovisno o tome kakvo vam je priznanje potrebno, izrada potvrde Youthpass može vam pomoći i u sastavljanju životopisa Europass

Organizacije sudionice pomažu sudionicima da promisle o tome što su naučili i dokumentiraju svoje ishode učenja s pomoću Youthpassa ili nekog drugog nacionalnog i EU-ova alata za vrednovanje.

Osiguranje

Sudionici u aktivnostima Europskih snaga solidarnosti moraju uvijek biti u sigurnom okruženju. 

Osigurani su za vrijeme aktivnosti, od trenutka kad se upute u zemlju domaćina do kraja drugog mjeseca nakon završetka aktivnosti. 

Sudionici u prekograničnim aktivnostima (koje se provode u više od jedne zemlje) imaju:

 • dopunsko osiguranje preko Europske komisije uz europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili osiguranje u zdravstvenom sustavu zemlje domaćina 
 • osnovno osiguranje preko Europske komisije ako ne mogu besplatno dobiti EKZO ili ako nemaju pravo na osiguranje na temelju nacionalnog regulatornog okvira. 

Svi će troškovi sudionika u aktivnostima organiziranima u njihovoj zemlji biti nadoknađeni ako nisu pokriveni nacionalnim zdravstvenim sustavom.

Organizacija domaćin mora se pobrinuti za to da sudionik ima europsku karticu zdravstvenog osiguranja, a ako to nije moguće, da je pokriven planom obveznog osiguranja koje pružaju Snage.

Više informacija o osiguranju i potpori te upute za ugovaranje osiguranja pronađite na internetskim stranicama osiguravajućeg društva.

Potvrda o sudjelovanju

Tim se dokumentom potvrđuje sudjelovanje u aktivnostima Europskih snaga solidarnosti. Nakon završetka planirane aktivnosti i ispunjavanja ankete o iskustvu, sudionici imaju pravo na potvrdu koju im putem portala Europskih snaga solidarnosti izdaje neka od uključenih organizacija.

Ugovori sa sudionicima

Prije putovanja u inozemstvo svi sudionici pojedinačnih volonterskih aktivnosti, pripravnici ili zaposlenici u okviru Europskih snaga solidarnosti moraju potpisati ugovor o sudjelovanju. U njemu se moraju definirati barem sljedeći aspekti aktivnosti:

 • prava i odgovornosti u pogledu osiguranja i financijskih doprinosa iz Snaga 
 • zadaće koje se moraju odraditi tijekom aktivnosti (za volontiranje) 
 • očekivani ishodi učenja (za volontiranje). 

Za pripravništva i poslove potpisuje se dodatni pisani ugovor čiji sadržaj ovisi o pravilima i zakonima zemlje u kojoj se nude. 

Vize i dozvole boravka

Za boravak u partnerskoj zemlji domaćinu aktivnosti ili za putovanje iz te zemlje sudionici će možda trebati vizu. 

Preporučuje se da zahtjev za vizu podnesu dovoljno unaprijed jer njezino izdavanje može potrajati nekoliko tjedana. 

Za dodatnu pomoć ili savjete o pitanjima kao što su vize, dozvole boravka i socijalna sigurnost obratite se nacionalnoj agenciji i/ili izvršnoj agenciji.

Portal EU-a za imigraciju dobar je izvor općih informacija o vizama i dozvolama za kratkotrajni i dugotrajni boravak.