Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Solidariteitsprojecten

Responsabilisering van jongeren

Solidariteitsprojecten bieden jongeren de kans om hun eigen project uit te voeren in hun eigen land. De voorwaarden zijn eenvoudig: 

  • de groep moet uit ten minste 5 jongeren bestaan;
  • het project moet 2 tot 12 maanden duren;
  • alle deelnemers moeten zich inschrijven op het portaal van het Europees Solidariteitskorps; 
  • het project mag voltijds of deeltijds zijn.

Hoe kan jouw organisatie helpen?

Ken je een groep jongeren die binnen hun eigen gemeenschap een verschil willen maken? Vertel hen over de solidariteitsprojecten en moedig hen aan om een aanvraag in te dienen.

Dankzij de financiering kunnen zij problemen in hun gemeenschap aanpakken, zich op een specifieke groep richten of lokale kansen ontwikkelen. De uitvoering van hun eigen project biedt hen bovendien een waardevolle leerervaring.

Ondersteuning van jonge initiatiefnemers van projecten

Voor een geslaagde aanvraag moet de groep die het initiatief neemt, een duidelijk omschreven onderwerp hebben waaraan de groep samen wil werken. Het project moet de plaatselijke gemeenschap ten goede komen en alle deelnemers betrekken bij de dagelijkse activiteiten, die duidelijk moeten worden omschreven.

De groep kan ook de hulp van derden inroepen. Zo kunnen zij ervoor kiezen om samen te werken met een gevestigde organisatie die voor hun rekening een financieringsaanvraag kan indienen en hen kan begeleiden bij administratieve en financiële kwesties. Een projectleider (bijvoorbeeld iemand met ervaring met jongerenwerk) kan ook helpen het leerproces te vergemakkelijken. 

Als een gevestigde organisatie hulp biedt, moet het vooral gaan om ondersteuning met de administratieve en financiële taken die tijdens het project opduiken. Zij mag evenwel ook ondersteuning en begeleiding bieden bij de identificatie en documentatie van leerresultaten.

Financiering

Het Europees Solidariteitskorps kan groepen jongeren bijstaan met de kosten van projectbeheer, zoals voorbereiding, uitvoering van activiteiten, evaluatie, verspreiding en opvolging. De financiering kan tot 500 EUR per maand bedragen. Ook kosten voor de betrokkenheid van een projectleider kunnen worden vergoed. Daarnaast kunnen ook uitzonderlijke kosten ter ondersteuning van kansarme jongeren worden aangevraagd.

Aanvraag

Een aanvraag voor een solidariteitsproject indienen is niet moeilijk — partners in het buitenland of een kwaliteitslabel zijn niet vereist. In het aanvraagformulier moeten zij een paar vragen beantwoorden, bijvoorbeeld waarom zij het project willen uitvoeren, hoe het de gemeenschap ten goede komt en welke activiteiten zij zullen organiseren. Elke openbare of particuliere organisatie kan een aanvraag indienen in naam van een groep jongeren (denk eraan dat het moet gaan om een door jongeren geleide activiteit) via aanvraagformulieren. Deze actie is alleen beschikbaar voor programmalanden.