Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Kwaliteitskeurmerk

Het kwaliteitskeurmerk van het Europees Solidariteitskorps toont aan dat een organisatie die deelneemt aan het korps jongeren, de nodige voorwaarden kan bieden om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten.

De deelnemende organisatie moet voldoen aan de uitgangspunten en kwaliteitsnormen zoals vermeld in de programmagids.

Het kwaliteitskeurmerk voor vrijwilligerswerk kan worden aangevraagd door organisaties met een ondersteunende en/of gastrol. Sinds 2021 kunnen houders van een aanvullend kwaliteitskeurmerk (kwaliteitskeurmerk voor leidende organisatie) op vereenvoudigde wijze financiering aanvragen.

Met het kwaliteitskeurmerk krijgt een organisatie toegang tot de mogelijkheden van het Europees Solidariteitskorps en een pool van gemotiveerde jongeren.

U kunt dit aanvraagformulier (ESC50) op elk moment gebruiken om een kwaliteitskeurmerk aan te vragen. De nationale agentschappen hebben ongeveer acht weken nodig om de aanvragen te verwerken. Zodra uw organisatie het kwaliteitskeurmerk heeft gekregen, blijft het geldig gedurende de hele looptijd van het huidige programma 2021-2027.

Met het kwaliteitskeurmerk heeft uw organisatie toegang tot het portaal voor organisaties (het vroegere “Placement Administration and Support System” of PASS, toegankelijk vanaf het portaal van het Europees Solidariteitskorps). Gebruik het portaal om jongeren te tonen wat u te bieden hebt en/of om potentiële deelnemers te zoeken.

Voor solidariteitsprojecten is geen kwaliteitskeurmerk nodig.

Voor deelname aan het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening is er een ander type kwaliteitskeurmerk. 

Organisaties die zijn gevestigd in een EU-lidstaat of in een met het programma geassocieerd derde land:

Organisaties die zijn gevestigd in een niet met het programma geassocieerd derde land:

  • Westelijke Balkan en Liechtenstein — dien uw aanvraag in bij het centrum voor ondersteuning, geavanceerd leren en opleidingsmogelijkheden (SALTO) voor Zuidoost-Europa
  • Landen van het Oostelijk Partnerschap, Rusland en Noorwegen — dien uw aanvraag in bij SALTO Oost-Europa en de Kaukasus
  • Zuidelijk Middellandse Zeegebied — dien uw aanvraag in bij SALTO EuroMed

Gebruik de volgende bronnen om partnerorganisaties te vinden: