Skip to main content

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

B’Saħħitna fl-Għaqda.

Tikketta tal-Kwalità

It-Tikketta tal-Kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà tiċċertifika li organizzazzjoni li tieħu sehem fil-Korp tista’ tipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa biex iż-żgħażagħ jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ solidarjetà.

L-organizzazzjoni parteċipanti trid tikkonforma mal-prinċipji u mal-istandards tal-kwalità stabbiliti fil-Gwida tal-Programm.

Organizazzjoni tista’ tapplika għal Tikketta tal-Kwalità għall-volontarjat b’rwol ta’ appoġġ u/jew rwol ta’ ospitant Mill-2021, tip addizzjonali ta’ Tikketta tal-Kwalità (Tikketta tal-Kwalità għall-organizzazzjoni ewlenija) jippermetti lid-detenturi tagħha japplikaw għall-finanzjament b’mod simplifikat.

It-Tikketta tal-Kwalità tagħti aċċess lil organizzazzjoni għall-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u grupp ta’ żgħażagħ motivati.

Tista’ tuża dawn il-formoli ta’ applikazzjoni (ESC50) biex tapplika għal Tikketta tal-Kwalità fi kwalunkwe ħin. L-Aġenziji Nazzjonali jieħdu madwar 8 ġimgħat biex jipproċessaw l-applikazzjonijiet. Ladarba l-organizzazzjoni tiegħek ikollha t-Tikketta tal-Kwalità tagħha, it-tikketta tibqa’ valida għat-tul kollu tal-programm attwali 2021-2027.

It-Tikketta tal-Kwalità tagħti aċċess lill-organizzazzjoni tiegħek għall-Portal tal-Organizzazzjoni (qabel kien magħruf bħala s-“Sistema ta' Appoġġ u ta' Ġestjoni tal-Kollokamenti” PASS aċċessibbli mill-portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà). Uża l-portal biex tagħti pubbliċità lill-opportunitajiet li int tista’ toffri liż-żgħażagħ u/jew biex tfittex parteċipanti potenzjali.

Mhijiex meħtieġa Tikketta tal-Kwalità għall-Proġetti ta’ Solidarjetà.

Tip differenti ta’ Tikketta tal-Kwalità huwa meħtieġ għall-parteċipazzjoni fil-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja. 

Organizzazzjonijiet stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm:

Organizzazzjonijiet stabbiliti f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm:

Uża s-sorsi li ġejjin biex issib organizzazzjonijiet sħab: