Skip to main content

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

B’Saħħitna fl-Għaqda.

Tikketta tal-Kwalità

It-Tikketta tal-Kwalità tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà tiċċertifika li organizzazzjoni li tieħu sehem fil-Korp tista’ tipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa biex iż-żgħażagħ jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ solidarjetà.

L-organizzazzjoni parteċipanti għandha tikkonforma mal-prinċipji tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u tissodisfa l-istandards ta’ kwalità għolja stabbiliti fil-Gwida.

It-Tikketta tal-Kwalità tagħti aċċess lil organizzazzjoni applikanti għall-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u grupp ta’ żgħażagħ motivati. Għalkemm għandu jkollok it-tikketta biex tkun tista’ tapplika għall-finanzjament, din ma tiggarantixxix awtomatikament il-finanzjament.

Organizazzjoni tista’ tapplika għal Tikketta tal-Kwalità għall-volontarjat – rwol ta’ appoġġ u/jew rwol ta’ ospitant

/!\ Innota li Tikketta tal-Kwalità mhix meħtieġa:

  • għal Proġetti ta’ Solidarjetà
  • jekk l-organizzazzjoni tiegħek għandha akkreditazzjoni valida tas-Servizz Volontarju Ewropew tal-Erasmus+ – f’dak il-każ hija diġà eliġibbli biex tapplika għal finanzjament u għandha aċċess awtomatiku għall-Portal tal-Organizzazzjoni.

Tista’ tuża dawn il-formoli ta’ applikazzjoni (ESC50) biex tapplika għal Tikketta tal-Kwalità fi kwalunkwe ħin. L-Aġenziji Nazzjonali jieħdu madwar 8 ġimgħat biex jipproċessaw l-applikazzjonijiet. Ladarba l-organizzazzjoni tiegħek ikollha t-Tikketta tal-Kwalità tagħha, it-tikketta tibqa’ valida għat-tul kollu tal-programm attwali 2018-2020. (Aġġornamenti għall-2021 ’il quddiem se jiġu dalwaqt).

It-Tikketta tal-Kwalità tagħti aċċess lill-organizzazzjoni tiegħek għall-Portal tal-Organizzazzjoni (qabel kien magħruf bħala s-“Sistema ta' Appoġġ u ta' Ġestjoni tal-Kollokamenti” [PASS)] aċċessibbli mill-portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà). Uża l-portal biex tagħti pubbliċità lill-opportunitajiet li int tista’ toffri liż-żgħażagħ u/jew biex tfittex parteċipanti potenzjali.

Organizzazzjonijiet f’pajjiżi tal-programm

Organizzazzjonijiet f’pajjiżi sħab

Uża s-sorsi li ġejjin biex issib organizzazzjonijiet sħab:

Aqra l-aktar aħbarijiet reċenti