Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Kvaliteedimärgis

Euroopa solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgis tõendab, et korpuses osalev organisatsioon suudab tagada noortele vajalikud tingimused solidaartegevuses osalemiseks.

Osalev organisatsioon peab järgima programmijuhendis sätestatud põhimõtteid ja kvaliteedistandardeid.

Organisatsioon võib taotleda kvaliteedimärgist vabatahtliku tegevuse eest – seda toetaja ja/või vastuvõtja rollis. Alates 2021. aastast on uut liiki kvaliteedimärgise (juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgis) omanikel rahastamist lihtsam taotleda.

Tänu kvaliteedimärgisele saab organisatsioon kasutada Euroopa solidaarsuskorpuse pakutavaid võimalusi ja luua kontakti sealsete teotahteliste noortega.

Kvaliteedimärgist saab taotleda selleks ette nähtud taotlusvorme (ESC50) kasutades. Taotluse läbivaatamiseks kulub riiklikul bürool umbes kaheksa nädalat. Organisatsioonile antud kvaliteedimärgis kehtib kogu käimasoleva (2021–2027) programmi jooksul.

Kvaliteedimärgis annab organisatsioonile juurdepääsu organisatsioonide portaalile (varasema nimetusega suunamise haldus- ja tugisüsteem PASS, millele pääseb ligi Euroopa solidaarsuskorpuse portaali kaudu). Portaali saab kasutada noortele pakutavate võimaluste reklaamimiseks ja/või potentsiaalsete osalejate otsimiseks.

Solidaarsusprojektide puhul ei ole kvaliteedimärgist vaja.

Euroopa vabatahtlikus humanitaarabikorpuses osalemiseks on vaja teistsugust kvaliteedimärgist. 

ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis asutatud organisatsioonid:

Programmiga liitumata kolmandas riigis asutatud organisatsioonid:

Partnerorganisatsioonide leidmiseks kasutage järgmisi allikaid: