Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Vabatahtliku tegevuse projektid

Euroopa solidaarsuskorpuse rahastus vabatahtliku tegevuse projektidele aitab organisatsioonil avaldada laiemat mõju vabatahtlike vastuvõtja või välismaale lähetajana. Need projektid annavad noortele võimaluse osaleda organisatsiooni igapäevatöös, mis on rikastav kogemus nii vabatahtlikele kui ka organisatsioonidele endile.

Vabatahtliku tegevuse projektid on kõige levinumad. Neis osaleval organisatsioonil peab olema asjakohane kvaliteedimärgis (või Erasmus+ vabatahtliku tegevuse akrediteering). Euroopa solidaarsuskorpusest saab taotleda toetust, et katta:

 • üksikisikute vabatahtlik tegevus (2–12 kuud või mõnel juhul 2 nädalat kuni 2 kuud),
 • rühmade vabatahtlik tegevus (2 nädalat kuni 2 kuud, 10–40 osalejat).

Üksikisiku vabatahtlik tegevus

Üksikisiku piiriülesesse vabatahtlikku tegevusse peab olema kaasatud vähemalt kaks organisatsiooni. Need täidavad järgmisi rolle:

 • vastuvõtja roll, mis hõlmab kõikvõimalikku osaleja vastuvõtmisega seotud tegevust, mille hulka kuuluvad tegevusprogrammi väljatöötamine ja osaleja suunamine;
 • toetav roll, mis hõlmab osaleja toetamist, ettevalmistamist ja koolitamist enne lähetust ning vahendustegevust osaleja ja teda vastu võtva organisatsiooni vahel.

Üksikisiku riigisisese vabatahtliku tegevuse puhul piisab vastuvõtja rolli jaoks ühest kvaliteedimärgisega organisatsioonist. 

Vabatahtlike rühmad

Kaasatud peab olema vähemalt üks organisatsioon, olenemata rollist, mille jaoks see on akrediteeritud.

Rahastus

Kui organisatsioon taotleb toetust vabatahtliku tegevuse projektile, peaks toetus katma järgmised kulud: 

 • projekti haldamise kulud (nt kavandamine, rahaasjade korraldamine ja partneritevaheline koordineerimine)
 • tegevuskulud (nt ettevalmistamine, osalejate järelevalve, toetamine, majutamine ja toitlustamine)
 • toetus, mis aitab katta osalejate reisikulud
 • vähemate võimalustega osalejatele makstav toetus
 • toetus osalejate isiklikeks lisakulutusteks
 • keeletugi
 • erandlikud ja lisategevuse kulud.

Toetuse taotlemine

Kas teie organisatsioon on kvaliteedimärgisega organisatsioon, mis tegutseb programmiriigis? Sellisel juhul esitage taotlus selle riigi riiklikule büroole, kus teie organisatsioon on asutatud. 
Kui organisatsioon tegutseb partnerriigis, võib ta küll projektis osaleda, kuid ei saa enda nimel taotlust esitada.

Taotlus tuleb esitada taotlusvormil

Vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades

Seda töövaldkonda haldab keskselt Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA). Rahastatakse vabatahtlike rühmade suuremaid projekte, milles käsitletakse igal aastal ELi tasandil kindlaks määratud valdkondlikke prioriteete. 
Kas olete huvitatud osalemisest? Siis saatke oma taotlus rakendusametile.

Vabatahtlik humanitaarabitegevus (Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus)

Seda töövaldkonda haldab keskselt Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA). Selle tegevussuuna raames toetab Euroopa solidaarsuskorpus humanitaarabiga seotud solidaartegevuses ette võetavat vabatahtlikku tegevust.
Kas olete huvitatud osalemisest? Siis saatke oma taotlus rakendusametile.