Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Prostovoljski projekti

Evropska solidarnostna enota s financiranjem prostovoljskih projektov pomaga organizacijam, da širijo svoj vpliv s sprejemanjem prostovoljcev ali pošiljanjem prostovoljcev v tujino. Ti projekti mladim omogočajo, da sodelujejo v vsakodnevnih dejavnostih organizacij, kar je lahko zelo pozitivna izkušnja za prostovoljce in organizacije.

Prostovoljski projekti so najpogostejša vrsta projektov. Sodelujoče organizacije morajo imeti ustrezen znak kakovosti (ali akreditacijo za prostovoljstvo v okviru programa Erasmus+). V okviru evropske solidarnostne enote lahko zaprosijo za nepovratna sredstva, ki krijejo:

 • individualno prostovoljsko dejavnost (2–12 mesecev ali v nekaterih primerih od dveh tednov do dveh mesecev)
 • skupinsko prostovoljsko dejavnost (od dveh tednov do dveh mesecev, 10–40 udeležencev)

Individualne prostovoljske aktivnosti

Pri čezmejnih individualnih prostovoljskih dejavnostih sodelujeta najmanj dve organizaciji. Organizaciji bi morali imeti naslednji vlogi:

 • vlogo gostiteljice – zajema celoten sklop dejavnosti, povezanih z gostovanjem udeleženca, vključno s pripravo programa dejavnosti in navodili
 • podporno vlogo – zajema podporo, pripravo in usposabljanje udeležencev pred odhodom ter posredovanje med njimi in gostiteljsko organizacijo

Pri individualni prostovoljski dejavnosti znotraj države je v vlogi gostiteljice dovolj ena organizacija z znakom kakovosti. 

Skupinsko prostovoljstvo

Potrebna je najmanj ena organizacija, ne glede na vlogo, za katero je akreditirana.

Financiranje

Če vaša organizacija vloži zahtevek za financiranje projekta prostovoljstva, bi morala nepovratna sredstva kriti naslednje stroške: 

 • stroški upravljanja projekta (npr. načrtovanje, finance, koordinacija)
 • stroški dejavnosti (npr. priprave, spremljanje in podpora udeležencev, nastanitev in hrana)
 • prispevek za potne stroške udeležencev
 • podpora za udeležence z manj priložnostmi
 • prispevek za dodatne osebne stroške udeležencev
 • jezikovna podpora
 • izredni stroški in stroški dodatnih dejavnosti

Vložitev zahtevka za nepovratna sredstva

Ali ima vaša organizacija znak kakovosti in sedež v državi programa? V tem primeru morate zahtevek vložiti pri nacionalni agenciji države, v kateri ima organizacija sedež. 
Če pa ima vaša organizacija sedež v partnerski državi, je lahko partnerica v projektu, vendar za sredstva ne more zaprositi v svojem imenu.

Za vložitev zahtevka izpolnite prijavni obrazec

Prostovoljske skupine na prednostnih področjih

To področje centralno upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA). Vključuje financiranje relativno velikih projektov, ki jih izvajajo skupine prostovoljcev. Projekti se osredotočajo na tematske prednostne naloge, ki se vsako leto določijo na ravni EU. 
Vas zanima? Prijavite se pri EACEA.

Prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči (Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč)

To področje centralno upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA). V okviru tega sklopa Evropska solidarnostna enota podpira prostovoljstvo v solidarnostnih aktivnostih, povezanih s humanitarno pomočjo.
Vas zanima? Prijavite se pri EACEA.