Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Vapaaehtoishankkeet

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoishankkeille myöntämän rahoituksen turvin organisaatiot voivat laajentaa toimintaansa ottamalla vastaan vapaaehtoistyöntekijöitä tai lähettämällä heitä ulkomaille. Hankkeisiin osallistuvat nuoret saavat tilaisuuden osallistua organisaation päivittäiseen toimintaan, mikä voi olla erittäin rikastuttavaa kaikille osapuolille.

Vapaaehtoishankkeet ovat solidaarisuusjoukkojen hanketyypeistä yleisin. Vapaaehtoishankkeisiin osallistuvilla organisaatioilla on oltava laatumerkki tai Erasmus+ -vapaaehtoistoiminnan akkreditointi. Euroopan solidaarisuusjoukkojen myöntämää avustusta voi hakea

 • yksilölliseen vapaaehtoistoimintaan (2–12 kuukautta tai joissakin tapauksissa 2 viikkoa – 2 kuukautta)
 • tiimissä suoritettavaan vapaaehtoistoimintaan (2 viikkoa – 2 kuukautta, 10–40 osallistujaa).

Yksilöllinen vapaaehtoistoiminta

Kansainvälisessä vapaaehtoistoiminnassa on oltava mukana vähintään 2 organisaatiota. Niiden on vastattava seuraavista tehtävistä:

 • isäntäorganisaatio – kaikki solidaarisuusjoukkoihin osallistujan isännöimiseen liittyvät tehtävät, muun muassa ohjelman laatiminen osallistujalle ja hänen ohjaamisensa
 • tukiorganisaatio – osallistujan tukeminen, valmentaminen ja kouluttaminen ennen lähtöä, välittäjänä toimiminen osallistujan ja hänen isäntäorganisaationsa välillä.

Kotimaassa tapahtuvassa yksilöllisessä vapaaehtoistoiminnassa riittää yksi organisaatio, jolla on oltava isäntäorganisaation toimintaa koskeva laatumerkki. 

Vapaaehtoistoiminta tiimeissä

Vähimmäisvaatimuksena on yksi organisaatio – riippumatta roolista, johon sillä on akkreditointi.

Rahoitus

Jos organisaatio tekee vapaaehtoishanketta koskevan hakemuksen, avustukseen piiriin voivat kuulua 

 • hankkeen hallinnointikustannukset (esim. suunnittelu, rahoitus, koordinointi)
 • toimintojen kustannukset (esim. valmistelu, osallistujien valvonta ja tuki, majoitus ja ruokailu)
 • korvaus osallistujien matkakustannuksista
 • tuki heikommassa asemassa oleville osallistujille
 • korvaus osallistujien henkilökohtaisista lisäkuluista
 • kielivalmennustuki
 • erityis- ja lisätoimintojen kustannukset.

Avustuksen hakeminen

Jos organisaatiolla laatumerkki ja se sijaitsee Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmamaassa, se voi toimittaa hakemuksensa kyseisen maan kansalliseen toimistoon. 
Jos organisaatio sijaitsee kumppanimaassa, se voi toimia hankekumppanina, mutta se ei voi jättää hakemusta yksin omissa nimissään.

Tee hakemus hakulomakkeella

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla

Tätä toimintalinjaa hallinnoi keskitetysti Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA). Kyseessä ovat vapaaehtoistiimien toteuttamat kohtalaisen suuret hankkeet, joissa keskitytään kunakin vuonna EU:n tasolla päätettyihin keskeisiin teemoihin. 
Kiinnostuitko aiheesta? Hakemuksen voi lähettää EACEAlle.

Humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminta (Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot)

Tätä toimintalinjaa hallinnoi keskitetysti Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA). Tässä ohjelmalohkossa Euroopan solidaarisuusjoukot tukevat vapaaehtoistoimintaa humanitaariseen apuun liittyvissä solidaarisuustoimissa.
Kiinnostuitko aiheesta? Hakemuksen voi lähettää EACEAlle.