Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Volontärprojekt

Tack vare Europeiska solidaritetskårens bidrag till volontärprojekt kan organisationerna få större genomslag genom att ta emot volontärer eller skicka volontärer utomlands. De här projekten ger ungdomar möjlighet att delta i organisationernas dagliga verksamhet, vilket kan vara en mycket givande erfarenhet för både volontärer och organisationer.

Volontärprojekt är den vanligaste typen av projekt. Organisationer som deltar måste ha en särskild kvalitetsmärkning (eller ackreditering för volontärverksamhet inom Erasmus+). De kan ansöka om bidrag från Europeiska solidaritetskåren för att täcka

 • individuellt volontärarbete (2–12 månader, eller i vissa fall 2 veckor till 2 månader)
 • volontärarbete i grupp (2 veckor till 2 månader, 10–40 deltagare).

Individuellt volontärarbete

Individuellt volontärarbete utomlands involverar minst två organisationer med följande roller:

 • Värdroll – ansvar för alla aktiviteter i samband med att man tar emot en deltagare, till exempel att ta fram ett program med aktiviteter och ge vägledning.
 • Stödjande roll – ansvar för att stödja, förbereda och utbilda deltagarna innan de åker iväg och sköta kontakterna mellan deltagarna och värdorganisationen.

För individuellt volontärarbete i det egna landet räcker det med en organisation som har en kvalitetsmärkning för värdrollen. 

Volontärgrupper

Minimikravet är en organisation, oavsett vilken roll den är ackrediterad för.

Finansiering

Bidraget till volontärprojekt täcker följande kostnader: 

 • Projektledning, t.ex. planering, ekonomi och samordning.
 • Verksamhetskostnader, t.ex. förberedelser, handledning och stöd till deltagare, inkvartering och mat.
 • Bidrag till deltagarnas resekostnader.
 • Stöd till deltagare med sämre förutsättningar.
 • Bidrag till deltagarnas övriga personliga utgifter.
 • Språkstöd.
 • Kostnader för oförutsedda och kompletterande verksamheter.

Ansök om bidrag

Har din organisation en kvalitetsmärkning och säte i ett programland? I så fall ska du vända dig till det nationella programkontoret i det land där din organisation är etablerad. 
Om din organisation är etablerad i ett partnerland kan den vara partner i ett projekt men inte ansöka för egen räkning.

Använd ansökningsformuläret för att skicka in ansökan. 

Volontärgrupper på högprioriterade områden

Det här stödet förvaltas centralt av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea). Det finansierar relativt stora projekt som genomförs av volontärgrupper och som inriktas på de tematiska prioriteringar som varje år fastställs på EU-nivå. 
Låter det intressant? Ansök då hos Eacea.

Volontärarbete inom humanitärt bistånd (EU-frivilliga för humanitärt bistånd)

Det här stödet förvaltas centralt av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea). Inom det här programområdet stöder Europeiska solidaritetskåren volontärarbete inom solidaritetsverksamhet med koppling till humanitärt bistånd.
Låter det intressant? Ansök då hos Eacea.