Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Om kåren

Din organisation kan vara berättigad att söka finansiering från Europeiska solidaritetskåren för projekt som gynnar olika grupper och samhället i stort. Vi arbetar med många olika organisationer som till exempel arbetar med att

 • öka det demokratiska deltagandet
 • motverka socialt utanförskap
 • skydda naturen
 • främja hälsa och välbefinnande
 • främja utbildning
 • hjälpa invandrargrupper 
 • stärka kapaciteten och motståndskraften hos sårbara eller katastrofdrabbade samhällen i de områden utanför EU där det pågår humanitära biståndsinsatser
 • förbättra katastrofberedskapen och katastrofriskreduceringen i dessa områden.

Om ditt projekt godkänns får du tillgång till en pool av motiverade unga mellan 18 och 30 år (35 år för humanitärt bistånd) som har anmält sig på Europeiska solidaritetskårens portal. Där kan din organisation lägga ut lediga platser eller söka och kontakta potentiella deltagare. 

Tack vare finansieringen från Europeiska solidaritetskåren kan din organisation

 • göra mer
 • dra nytta av mycket motiverade unga människors färdigheter och entusiasm
 • knyta kontakter med unga människor genom att erbjuda dem en meningsfull erfarenhet
 • få nya fräscha idéer till ert dagliga arbete
 • skapa starkare band till närsamhället. 

Europeiska solidaritetskåren kan stödja följande verksamhet:

Volontärverksamhet

 • Volontäraktiviteter

– Individuella
– I grupper
– Volontärgrupper på högprioriterade områden

 • Solidaritetsprojekt
 • Volontärprojekt genom frivilligkåren för humanitärt bistånd i de områden utanför EU där det pågår humanitära biståndsinsatser