Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Informācija

Jūsu organizācijai var būt tiesības pieteikties Eiropas Solidaritātes korpusa finansējumam, lai izstrādātu projektus kopienu un visas sabiedrības interesēs. Mēs sadarbojamies ar dažādām organizācijām, kas aktīvi darbojas šādās jomās:

 • demokrātiskas līdzdalības veicināšana,
 • cīņa pret sociālo atstumtību,
 • dabas aizsardzība,
 • veselības un labbūtības veicināšana,
 • izglītības un apmācības sekmēšana,
 • sadarbība ar migrantu kopienām, 
 • pasākumi ar mērķi stiprināt neaizsargātu vai katastrofu skartu kopienu spējas un noturību trešo valstu reģionos, kur tiek veiktas humānās palīdzības aktivitātes un operācijas,
 • pasākumi ar mērķi uzlabot sagatavotību reaģēt uz katastrofām un samazināt katastrofu risku šajos reģionos.

Ja iesniegtais projekts tiks apstiprināts, jūsu organizācija ar Eiropas Solidaritātes korpusa portāla starpniecību varēs piesaistīt motivētus jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem (brīvprātīgajam darbam humānās palīdzības jomā — līdz 35). Jūsu organizācija varēs piedāvāt iespējas darboties projektā vai pati meklēt potenciālos dalībniekus un sazināties ar viņiem. 

Eiropas Solidaritātes korpusa finansējums sniedz vairākas priekšrocības jūsu organizācijai. Piemēram:

 • dod iespēju darīt vairāk,
 • palīdz projektos izmantot augsti motivētu jauniešu prasmes un entuziasmu,
 • ļauj veidot saikni ar jauniešiem, piedāvājot viņiem jēgpilnu mācību pieredzi,
 • ienes jaunas idejas jūsu organizācijas ikdienas darbā,
 • stiprina saikni ar vietējo sabiedrību. 

Eiropas Solidaritātes korpuss var atbalstīt šādus projektus:

Brīvprātīgā darba virziens

 • Brīvprātīgā darba aktivitātes:

- individuālas,
- grupās,
- brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās.

 • Solidaritātes projekti
 • Brīvprātīgais darbs Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa ietvaros (brīvprātīgais darbs humānās palīdzības jomā) trešo valstu reģionos, kur tiek veiktas humānās palīdzības aktivitātes un operācijas