Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Pirms iesniedzat pieteikumu

Lai jūsu organizācija varētu pieteikties finansējumam, ir jāveic vairāki sagatavošanās pasākumi. 

  1. Iepazīstieties ar vispārējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un Eiropas Solidaritātes korpusa rokasgrāmatu. Rokasgrāmata ir svarīga ikvienam, kas vēlas izvirzīt savu kandidatūru. Tā precizē noteikumus un nosacījumus, kas jāievēro, lai saņemtu finansējumu un īstenotu projektus Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros. Varat arī ar jautājumiem vērsties savas valsts aģentūrā; tā ir ideālā situācijā, lai palīdzētu jums sagatavoties. 
  2. Pārbaudiet, vai jūsu organizācija ir atbalsttiesīga. Atbalsttiesīgās organizācijas var būt publiskas, privātas vai bezpeļņas organizācijas. Neaizmirstiet pārbaudīt, vai jūsu valsts ir iekļauta atbalsttiesīgo programmas valstu un partnervalstu sarakstā.
  3. Iegūstiet savas organizācijas identifikatoru (OID). Reģistrējieties īpašā organizāciju portālā, lai saņemtu numuru, kas jums un jūsu partneriem būs jānorāda pieteikuma veidlapā. 
  4. Pieprasiet kvalitātes zīmi. Lai jūsu organizācija varētu pieprasīt finansējumu, tai ir vajadzīga kvalitātes zīme. (Šī prasība neattiecas uz solidaritātes projektiem.)
  5. Atrodiet partneri (vajadzības gadījumā). Daudzu Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitāšu gadījumā jums būs jāsadarbojas ar organizāciju citā valstī. Tālab varat veikt meklēšanu organizāciju datubāzē.
  6. Izvēlieties savu projektu. Pirmkārt, pārbaudiet, kādas aktivitātes ir tiesīgas saņemt finansējumu atbilstīgi sadaļām “Brīvprātīgais darbs” un “Profesionāls darbs”. Izstrādājiet savu ideju un sagatavojiet projekta priekšlikumu. Pārbaudiet jūsu projekta pieļaujamo ilgumu, kā arī sākuma un beigu datumus.
  7. Pārbaudiet termiņu un datumus. Pārbaudiet datumu un laiku, līdz kuram jums ir jāiesniedz sava pieteikuma veidlapa tiešsaistē. Pēc minētā termiņa beigām nosūtītie pieteikumi izskatīti netiks.
  8. Aizpildiet pieteikuma veidlapu. Izmantojiet pareizo pieteikuma veidlapu jūsu izvēlētajai sadaļai, aktivitātei un finansējuma kārtai. Pārliecinieties, ka jums ir pietiekami daudz laika, un pārbaudiet, vai visi lauki ir pareizi aizpildīti, un tikai pēc tam validējiet veidlapu. Tad varat iesniegt savu pieteikumu. Vēlam veiksmi!