Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Innan du söker

Innan din organisation kan ansöka om finansiering måste du vidta flera förberedande åtgärder. 

  1. Läs meddelandet om den allmänna ansökningsomgången och handledningen för Europeiska solidaritetskåren. Handledningen är viktig för alla som vill söka. Där anges vilka regler och villkor som gäller för att få tillgång till finansiering och genomföra projekt inom Europeiska solidaritetskåren. Du kan också ställa frågor till ditt nationella programkontor – där har man alla förutsättningar att hjälpa dig med förberedelserna. 
  2. Kontrollera om din organisation är behörig. Behöriga organisationer kan vara offentliga, privata eller ideella. Glöm inte att kontrollera om ditt land finns med i listan över programländer och partnerländer.
  3. Skaffa ett id för din organisation (OID). Registrera dig på den särskilda portalen för organisationer för att få det nummer du och dina partner behöver för att fylla i ansökningsblanketten. 
  4. Ansök om kvalitetsmärkning. Din organisation ska ha kvalitetsmärkning för att kunna söka finansiering (det kravet gäller inte för solidaritetsprojekt).
  5. Hitta en partner (i förekommande fall). För många kårverksamheter måste du ha en partnerorganisation i ett annat land. Ett sätt att hitta lämpliga organisationer är att söka i organisationsdatabasen.
  6. Utveckla ditt projekt. Kontrollera först vilka verksamheter som kan få finansiering inom volontär- respektive jobbdelen. Utveckla din idé och utarbeta ett projektförslag. Kontrollera projektets tillåtna varaktighet samt start- och slutdatum.
  7. Kontrollera ansökningstiden. Kontrollera vilken dag och tid som du senast måste skicka in webbansökan. Ansökningar som skickas efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
  8. Fyll i ansökningsformuläret. Använd rätt ansökningsformulär för den inriktning, verksamhet och finansiering som du har valt. Se till att du har tillräckligt med tid för uppgiften, kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda och validera formuläret. När det är klart kan du skicka in din ansökan. Lycka till!