Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

IT-verktyg – Organisationsportalen (PASS)

Portalen ska hjälpa din organisation att söka och rekrytera kårdeltagare för den verksamhet som ni planerar att genomföra.

Din organisation måste först godkännas enligt ett av EU:s program med anknytning till Europeiska solidaritetskåren.

När den är godkänd kan du ta välja ett av följande sätt att börja använda portalen (PASS), beroende på vilket program din organisation är kopplad till.

  1. Har din organisation redan ett kvalitetsmärke? I så fall kan medarbetarna (som anges i beslutet om tilldelning av kvalitetsmärket) automatiskt få tillträde till organisationsportalen (PASS) via sina befintliga EU Login-konton. Din organisation kan få reda på vilka medarbetare som omfattas av tilldelningsbeslutet genom att kontakta det nationella programkontoret.
  2. Är din organisation ackrediterad för Europeiska volontärtjänsten inom Erasmus+? I så fall kan medarbetarna (som anges i organisationens ackreditering för Europeiska volontärtjänsten) automatiskt få tillträde till organisationsportalen (PASS) via sina befintliga EU Login-konton. Din organisation kan få reda på vilka medarbetare som omfattas av ackrediteringen genom att kontakta det nationella programkontoret.
  3. Är din organisation certifierad inom EU-frivilliga för humanitärt arbete? En sådan certifiering innebär att medarbetarna (som är kopplade till EU-frivilliga för humanitärt arbete) också automatiskt beviljas tillträde till organisationsportalen (PASS) via sina befintliga EU Login-konton.
  4. Är din organisation godkänd enligt något av de andra associerade EU-programmen? I så fall ska ni

1. besluta om vilka medarbetare som ska få använda organisationsportalen (PASS)

2. lämna närmare uppgifter om dessa medarbetare till det generaldirektorat inom Europeiska kommissionen som ansvarar för det program som organisationen tillhör

3. se till att medarbetarna har egna EU Login-konton som är kopplade till de e-postadresser som meddelats generaldirektoratet.

Alla behöriga användare bör sedan logga in på organisationsportalen (PASS) med hjälp av sina EU Login-konton, som autentiserar dem inom systemet. 
/!\ För att autentisera sig via EU Login måste organisationerna använda den e-postadress som är kopplad till deras ackreditering. 

Tekniskt stöd och användarhandledning för organisationsportalen (PASS)

Behöver du hjälp med att få tillgång till eller använda organisationsportalen (PASS)? Ladda ner den senaste versionen av användarhandledningen. Eller logga in på organisationsportalen (PASS) och läs den där.