Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

IT-vahend – organisatsioonide portaal (PASS)

See aitab organisatsioonil otsida ja värvata Euroopa solidaarsuskorpuses osalejaid enda planeeritud tegevusse.

Esmalt peab organisatsioon saama heakskiidu ühelt Euroopa solidaarsuskorpusega seotud ELi programmilt.

Kui organisatsioon on saanud heakskiidu, võib hakata kasutama organisatsioonide portaali (PASS) vastavalt sellele, millise programmiga organisatsioon seotud on.

  1. Kas organisatsioonil on kehtiv kvaliteedimärgis (ESC50 või ESC52)? Kui jah, siis pääsevad töötajad, kes on loetletud kvaliteedimärgise andmise otsuses, oma EU Logini kontoga automaatselt ka organisatsioonide portaali (PASS). Organisatsioon saab ise riiklikult büroolt järele pärida, millised töötajad on otsusel ära märgitud.
  2. Kas organisatsioonil on Erasmus+ Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteering? Kui jah, siis pääsevad töötajad (kes on loetletud vabatahtliku teenistuse akrediteerimisotsuses) oma EU Logini kontoga automaatselt ka organisatsioonide portaali (PASS). Organisatsioon saab ise riiklikult büroolt järele pärida, millised töötajad on vabatahtliku teenistuse akrediteerimisotsusel ära märgitud.
  3. Kas organisatsioonil on humanitaarabi kvaliteedimärgis ja toetav roll humanitaarabiga seotud vabatahtliku tegevuse projektides? Kui jah, siis pääseb humanitaarabiga seotud vabatahtliku tegevuse projekti peamine kontaktisik oma EU Logini kontoga automaatselt ka organisatsioonide portaali (PASS). Organisatsioon saab kontrollida, millistel töötajatel on juurdepääs organisatsioonide portaali (PASS), võttes ühendust Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametiga (EACEA).
  4. Kas organisatsioon on saanud heakskiidu mõne teise seotud ELi programmi raames? Kui jah, siis tuleb:

          1.    otsustada, millistele töötajatele anda luba kasutada organisatsioonide portaali (PASS);

          2.    esitada nende töötajate andmed Euroopa Komisjoni peadirektoraadile, mis vastutab selle programmi eest, milles organisatsioon osaleb;

          3.    tagada, et kõikidel sellistel töötajatel oleks oma EU Logini konto, mis on seotud peadirektoraadile edastatud e-posti aadressiga.

Kõik autoriseeritud kasutajad peaksid seejärel sisenema organisatsioonide portaali (PASS) oma EU Logini kontoga, mis autendib nad süsteemi kasutajatena. 
/!\ EU Loginiga autentimiseks peab organisatsioon kasutama akrediteerimisel esitatud e-posti aadressi. 

Organisatsioonide portaali (PASS) tehniline tugi ja kasutusjuhend

Vajate abi organisatsioonide portaali (PASS) sisenemiseks või selle kasutamiseks? Laadige alla organisatsioonide portaali (PASS) kasutusjuhendi viimane versioon. Teine võimalus on logida sisse organisatsioonide portaali (PASS) ja lugeda juhendit otse veebis.