Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Narzędzie informatyczne – portal dla organizacji (PASS)

Ta strona ma ułatwić Twojej organizacji wyszukiwanie i rekrutowanie uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności na potrzeby planowanych przez nią działań.

Twoja organizacja musi najpierw zostać upoważniona w ramach jednego z programów UE związanych z Europejskim Korpusem Solidarności.

Po uzyskaniu takiego upoważnienia możesz zacząć, na jeden z poniżej podanych sposobów, korzystać z portalu dla organizacji (PASS) zależnie od programu, z którym związana jest Twoja organizacja.

  1. Czy Twoja organizacja posiada znak jakości? Jeśli tak, to personel (wymieniony w decyzji o przyznaniu znaku jakości) może automatycznie uzyskać dostęp do portalu dla organizacji (PASS) za pomocą swojego konta w systemie EU Login. Twoja organizacja może sprawdzić, którzy członkowie personelu są podani w tej decyzji, kontaktując się w tym celu z agencją krajową.
  2. Czy Twoja organizacja uzyskała akredytację w ramach wolontariatu europejskiego programu Erasmus+? Jeśli tak, to personel (wymieniony w akredytacji organizacji wolontariatu europejskiego) może automatycznie uzyskać dostęp do portalu dla organizacji (PASS) poprzez swoje konto w systemie EU Login. Twoja organizacja może sprawdzić, którzy członkowie personelu są podani w akredytacji organizacji w ramach wolontariatu europejskiego, kontaktując się w tym celu z agencją krajową.
  3. Czy Twoja organizacja jest certyfikowana w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”? Taka certyfikacja oznacza, że personelowi (związanemu z programem „Wolontariusze pomocy UE”) również automatycznie przyznawany jest dostęp do portalu dla organizacji za pomocą posiadanego konta w systemie EU Login.
  4. Czy Twoja organizacja jest upoważniona w ramach jakichkolwiek innych powiązanych programów UE? Jeśli tak, to musi ona:

1. zdecydować o tym, którzy członkowie personelu powinni mieć zezwolenie na korzystanie z portalu dla organizacji (PASS)

2. przekazać szczegółowe informacje dotyczące upoważnionych członków personelu do dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za program, z którym organizacja ta jest powiązana

3. zapewnić każdemu z tych członków własne konto w systemie EU login powiązane z adresami e-mail podanymi dyrekcji generalnej.

Wszyscy uprawnieni użytkownicy powinni uzyskać wtedy dostęp do portalu dla organizacji (PASS) za pomocą swojego konta w systemie EU login, w którym są uwierzytelniani. 
/!\ Do uwierzytelnienia w systemie EU Login organizacje muszą używać adresu e-mail powiązanego z ich akredytacją. 

Wsparcie techniczne i podręcznik użytkownika portalu dla organizacji (PASS)

Potrzebujesz pomocy w dostępie do portalu dla organizacji (PASS) lub w korzystaniu z tego portalu? Pobierz najnowszą wersję podręcznika użytkownika portalu dla organizacji (PASS). Możesz też bezpośrednio uzyskać do niego dostęp, logując się do portalu dla organizacji (PASS).

Przeczytaj najnowsze aktualności