Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Zaproszenia do składania wniosków

Zaproszenie – 2023 r. 

Opublikowane zostało zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów na 2023 r. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i narzędziami przedstawionymi poniżej.

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

CALL FOR PROPOSALS 2023 - EAC/A14/2022 European Solidarity Corps (2022/C 446/06)

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności na 2023 r.

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności 2023 zawiera zasady, z którymi powinni się zapoznać wszyscy zainteresowani uczestnictwem w tym programie. Podano w nim szczegółowe warunki dotyczące projektów, do udziału w których można się zgłaszać zgodnie z ogólnym zaproszeniem do składania wniosków. 

Poprzednie edycje:

Rodzaj działania Termin Gdzie złożyć wniosek
Projekty wolontariatu

23 lutego 2023 r.

4 października 2023 r. (runda fakultatywna)

Agencja krajowa
Zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych

8 lutego 2023 r.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Projekty solidarnościowe

23 lutego 2023 r.

4 maja 2023 r. (runda fakultatywna)

4 października 2023 r.

Agencja krajowa
Wolontariat w ramach Korpusu Pomocy Humanitarnej

3 maja 2023 r.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury

Wnioski o przyznanie znaku jakości można składać stale, na bieżąco.

Procedura zgłaszania kandydatur

W przypadku zdecentralizowanych działań, którymi zarządzają agencje krajowe, wnioski należy składać za pośrednictwem strony internetowej Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Wzory formularzy wniosków, w celach informacyjnych i na potrzeby przygotowania wniosku, są dostępne na następujących stronach: zaproszenie na 2023 r. – wzór dotyczący znaku jakości (ESC 50), zaproszenie na 2023 r. – wzór dotyczący projektów wolontariatu (ESC 51), zaproszenie na 2023 r. – wzór dotyczący projektów solidarnościowych (ESC 30)

W przypadku scentralizowanych działań, którymi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA), informacje o formularzach zgłoszeniowych i procedurach naboru są dostępne na stronie EACEA oraz w portalu poświęconym finansowaniu i możliwościom udziału w przetargach.
 

Rejestracja organizacji

  1. Najpierw należy uzyskać ważny EU login. System uwierzytelniania EU Login uwierzytelnia tożsamość użytkowników różnych serwisów internetowych Komisji (więcej informacji znajduje się w Podręczniku użytkownika).
  2. Następnie należy określić serwis, w którym ma zostać dokonana rejestracja. Czy działaniem, którego dotyczy wniosek, zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury, czy też agencja krajowa? Więcej informacji można znaleźć na stronie Rejestracja organizacji