Skip to main content

DiscoverEU

Jeśli masz 18 lat i mieszkasz w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, pora wyjść poza swoją strefę komfortu.

DiscoverEU

Masz 18 lat i masz miejsce zamieszkania w jednym z krajów UE lub krajów spoza UE stowarzyszonych z programem Erasmus+? Weź udział w konkursie, w którym nagrodą jest podróż po Europie! 

 

Kiedy odbędzie się kolejna runda?

Kolejna runda potrwa od 4 października 2023 r. (godz. 12:00:00 czasu obowiązującego w Brukseli) do 18 października 2023 r. (godz. 12:00:00 czasu obowiązującego w Brukseli). Po rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na tej stronie pojawi się przycisk „Apply now” (Zgłoś się), który musisz kliknąć.

 

DiscoverEU

DiscoverEU to działanie w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu młodzi ludzie mogą odbyć podróż po Europie, która pozwoli im poznać jej bogactwo kulturowe i historię. Mają również okazję do zawarcia znajomości z mieszkańcami całego kontynentu!  

Laureaci otrzymają bilety na podróż, która odbywać się będzie głównie koleją. Sprawdź, jakie zasady mają zastosowanie do osób mieszkających na wyspach lub w odległych regionach UE.

Laureaci otrzymają europejską kartę młodzieżową DiscoverEU, która uprawnia do wielu zniżek np. na wstęp do obiektów turystycznych i sportowych, przy płaceniu za kursy i warsztaty, przejazdy transportem lokalnym, zakwaterowanie, wyżywienie itp.

Jak to działa?

Do udziału w konkursie kwalifikują się osoby, które:

  • urodziły się w okresie od 1 stycznia 2005 r. (włącznie) do 31 grudnia 2005 r. (włącznie)
  • podadzą w internetowym formularzu zgłoszeniowym prawidłowy numer dowodu tożsamości, paszportu lub karty pobytowej
  • mają obywatelstwo jednego z następujących krajów lub mają miejsce zamieszkania* w jednym z następujących krajów: 

          -  jednym z krajów Unii Europejskiej, w tym w krajach i terytoriach zamorskich lub  
          -  jednym z krajów spoza UE stowarzyszonych z programem Erasmus+: Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja. 

* Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu „2. Kryteria kwalifikowalności”

Następnie należy rozwiązać kwiz i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe (nie dotyczy to kandydatów zgłaszających się jako członkowie grupy).

Laureaci będą mogli odbyć podróż trwającą co najmniej 1 dzień i najwyżej 30 dni w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 maja 2025 r. 

Pamiętaj, że jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz problemy zdrowotne, które mogą utrudnić podróżowanie, otrzymasz pomoc i wsparcie ułatwiające Ci udział. Więcej informacji znajdziesz w pytaniu C.13 na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami .

Czy można podróżować w grupie?

Tak, można! Możesz podróżować w pojedynkę lub w grupie. Do swojej grupy możesz dodać maksymalnie cztery osoby pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie podane powyżej. Aby się zgłosić, będą musiały użyć Twojego kodu zgłoszenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pytaniach B.5–B.11 na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Możesz również zaplanować podróż razem z innymi uczestnikami DiscoverEU! Pomoże Ci w tym forum grupy DiscoverEU na Facebooku. Wystarczy dołączyć do grupy, aby skontaktować się z innymi uczestnikami.

Po ogłoszeniu wyników konkursu agencje narodowe programu Erasmus+ zorganizują spotkania, na których pomogą laureatom w nawiązaniu kontaktu i przygotowaniu się do podróży.

 

Relacje z podróży 

Wybrani uczestnicy automatycznie zostają ambasadorami DiscoverEU. Poprosimy Cię o relację z podróży, na przykład za pomocą mediów społecznościowych – Instagrama, Facebooka lub Twittera, z hasztagiem #DiscoverEU. Możesz też zrobić prezentację o odbytej podróży w swojej szkole lub miejscowości. 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Chcesz zobaczyć, jak wyglądały poprzednie edycje konkursu? Zajrzyj do ulotek, które zawierają informacje na temat DiscoverEU i relacje młodych ludzi, którzy odkrywali Europę z biletami DiscoverEU w kieszeni.

 

Europa jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok!    
 

 

Ciekawe nagranie wideo TEDx Vincenta-Immanuela Herra