Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

2023. gada uzaicinājums 

Ir publicēts 2023. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus. Aicinām iepazīties ar turpmāk norādītajiem dokumentiem un rīkiem.

Paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

CALL FOR PROPOSALS 2023 - EAC/A14/2022 European Solidarity Corps (2022/C 446/06)

Eiropas Solidaritātes korpusa programmas vadlīnijas 2023. gadam

Ikvienam interesentam, kurš vēlas pieteikties, iesakām iepazīties ar Eiropas Solidaritātes korpusa vadlīnijām 2023. gadam. Tajās sīki izklāsti nosacījumi, kas attiecas uz projektiem, kuriem varat pieteikties saskaņā ar vispārējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. 

Iepriekšējās versijas:

Darbības veids Termiņš Kur pieteikties
Brīvprātīgā darba projekti

2023. gada 23. februāris

2023. gada 4. oktobris (fakultatīvā kārta)

Valsts aģentūra
Brīvprātīgo grupas prioritārās jomās

2023. gada 8. februāris

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra
Solidaritātes projekti

2023. gada 23. februāris

2023. gada 4. maijs (fakultatīvā kārta)

2023. gada 4. oktobris

Valsts aģentūra
Brīvprātīgais darbs Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusā

2023. gada 3. maijs

Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra

Kvalitātes zīmes pieteikumus var iesniegt visu laiku.

Pieteikšanās procedūra

Ja vēlaties pieteikties decentralizētajām aktivitātēm, ko pārvalda valstu aģentūras, dodieties uz “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa lapu.

Informatīvā nolūkā šeit publicēti pieteikuma veidlapu paraugi: 2023. gada uzaicinājums pieteikties kvalitātes zīmei (ESC 50), 2023. gada uzaicinājums iesniegt brīvprātīgā darba projektus (ESC 51), 2023. gada uzaicinājums iesniegt solidaritātes projektus (ESC 30)

Savukārt saistībā ar centralizētajām aktivitātēm, ko pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra, informācija par pieteikuma veidlapām un atlases procedūru tiks publicēta EACEA vietnē un Finansējuma un iepirkumu portālā.
 

Organizācijas reģistrēšana

  1. Vispirms jums jāizveido derīgs “EU Login” konts. Autentifikācijas sistēma “EU Login” nodrošina piekļuvi dažādām Eiropas Komisijas informācijas sistēmām (sīkāku informāciju atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā).
  2. Noskaidrojiet, kur jums jāreģistrējas. Vai darbību, kurai vēlaties pieteikties, pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra vai valsts aģentūra? Plašāka informācija pieejama sadaļā “Organizācijas reģistrēšana”.