Skip to main content

Kas ir Eiropas Jaunatnes gads?

Dodam vārdu tev! 2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, un tajā visa uzmanība būs vērsta uz Eiropas jauniešu lomu labākas — zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas — nākotnes veidošanā. Eiropas Jaunatnes gads sniegs plašas iespējas mācīties un iesaistīties dažādos pasākumos visā Eiropā. Izmanto šo izdevību, lai iepazītu jaunus cilvēkus un dalītos savā redzējumā par pasauli pēc pandēmijas. Ir laiks doties tālāk — ar drošu soli un cerīgu skatu nākotnē. Uzzini, ko nesīs šis gads, un piedalies! #EYY2022

Izmanto visas iespējas!

Aizraujošas aktivitātes

Ko domā gados jaunie eiropieši?

Jauniešu raksti un stāsti

Ko ES dara jaunatnes labā?

Noskaidro! Skatīt politikas dialogus

Esi lietas kursā!

Jaunākās ziņas
dehaze