Skip to main content

Céard atá i gceist le Bliain Eorpach na hÓige?

Nocht do chuid tuairimí! Is í 2022 Bliain Eorpach na hÓige, ina dtarraingeofar aird ar thábhacht óige na hEorpa i dtaca le todhchaí níos fearr a thógáil – todhchaí a bheidh níos glaise, níos cuimsithí agus níos digití. Agus neart deiseanna ann chun foghlaim, d’fhís a roinnt, bualadh le daoine agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa, is í Bliain Eorpach na hÓige an t-am le bogadh ar aghaidh le muinín agus dóchas agus muid ag díriú ar an saol tar éis na paindéime. Faigh amach faoin méid atá i ndán duit le linn na Bliana agus glac páirt sa #EYY2022 !

Cad a cheapann muintir óg na hEorpa?

Léigh a gcuid alt & scéalta

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach ar son an aosa óig?

Féach leat! Féach an tIdirphlé Beartais

Faigh an nuacht is déanaí

Féach an nuacht go léir

Gníomhaíochtaí

Glac páirt i ngníomhaíochtaí ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin
Upcoming activities

Guthanna na nEorpach óg

Faigh amach faoina bhfuil le rá ag iriseoirí óga na hEorpa
Faigh spreagadh ó dhaoine óga ar fud na hEorpa
Dearcthaí agus údar misnigh faoin am atá le teacht
Caith súil orthu Take part!

Nuacht

Faigh an t-eolas is déanaí a bhaineann le hÓige na hEorpa

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach ar son an aosa óig?

Cláir agus deiseanna maoinithe
dehaze