Skip to main content

Kas buvo 2022 m. Europos jaunimo metai?

2022 m. buvo paskelbti Europos jaunimo metais; jie buvo skirti atkreipti dėmesį į Europos jaunimo svarbą kuriant geresnę – žalesnę, įtraukesnę ir skaitmeninę – ateitį. Europos jaunimo metais jaunimas pasinaudojo daugybe galimybių sudalyvauti daugiau kaip 13 000 renginių 67 šalyse. Jaunimui buvo suteiktas žodis ir jo balsas buvo išgirstas! Socialiniuose tinkluose, per mūsų politikų ir jaunų piliečių diskusijas ir susitikimus jaunimas išreiškė savo nuomonę ir siekius. 

Atėjo laikas apmąstyti Jaunimo metų rezultatus ir imtis atitinkamų veiksmų!
 

The Year in numbers!

91.4 million+ citizens reached
13000+ activities organised

Read all the results

What do young journalists think?

Skaityk jų straipsnius ir pasakojimus

Veikla

67 countries
13000+ activities
Youth participation, Youth and the world, Culture, Inclusion and equality, Education,
European values, Health and climate

Europos jaunimo balsas

Sužinokite, ką turi pasakyti jaunieji Europos žurnalistai
Pasisemkite įkvėpimo iš visos Europos jaunimo
Nuomonės ir viltys dėl ateities
Skaitykite Take part!

Naujienos

Sužinokite visas Europos jaunimo naujienas

Ką ES daro dėl jaunimo?

Programos ir finansavimo galimybės
dehaze