Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Oproepen tot het indienen van voorstellen

Oproep 2023 

De oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor 2023 is gepubliceerd. Meer informatie vindt u hieronder.

Bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie

CALL FOR PROPOSALS 2023 - EAC/A14/2022 European Solidarity Corps (2022/C 446/06)

Gids voor het Europees Solidariteitskorps 2023

De Gids voor het Europees Solidariteitskorps 2023 is onmisbare lectuur voor iedereen die een aanvraag wil indienen. In deze gids staan de voorwaarden voor de projecten waarvoor in het kader van de algemene oproep tot het indienen van voorstellen een aanvraag kan worden ingediend. 

Vorige versies:

Soort activiteit Uiterste datum Waar een aanvraag indienen?
Vrijwilligersprojecten

23 februari 2023

4 oktober 2023 (facultatieve ronde)

Nationaal agentschap
Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

8 februari 2023

Europees Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur
Solidariteitsprojecten

23 februari 2023

4 mei 2023 (facultatieve ronde)

4 oktober 2023

Nationaal agentschap
Vrijwilligerswerk in het kader van het vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening

3 mei 2023

Europees Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur

Aanvragen voor de kwaliteitskeurmerken kunnen doorlopend worden ingediend.

Aanvraagprocedure

Voor gedecentraliseerde activiteiten die door de nationale agentschappen worden beheerd, moet de aanvraag worden ingediend via de gezamenlijke webpagina voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps

Ter informatie en voorbereiding volgen hier de modellen daarvoor: Oproep 2023: modelformulier aanvraag kwaliteitslabel (ESC 50), Oproep 2023: modelformulier vrijwilligersprojecten (ESC 51), Oproep 2023: modelformulier solidariteitsprojecten (ESC 30) 

Voor gecentraliseerde activiteiten onder beheer van het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) wordt de informatie over de aanvraagformulieren en de selectieprocedure beschikbaar gemaakt op de website van EACEA en op het aanbestedings- en financieringsportaal.
 

Organisatie registreren

  1. Voor het registreren van een organisatie is een geldige EU Login-account nodig. Vraag die zo nodig eerst aan. De authenticatiedienst EU Login identificeert gebruikers van diverse informatiesystemen van de Commissie (zie de gebruikersgids voor details).
  2. Ga na bij welke instantie de aanvraag moet worden ingediend. Wordt de betrokken activiteit door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur beheerd, of door een nationaal agentschap? Meer informatie op de pagina Registratie van organisaties

 

Laatste nieuws