Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Referentiedocumenten en hulpbronnen

Verordening

Bij Verordening (EU) 2021/888 van 20 mei 2021 is het rechtskader voor het Europees Solidariteitskorps vastgesteld. Op grond van die verordening krijgt de nieuwe generatie van het korps voor de periode 2021-2027 een budget van 1,009 miljard euro.

Oproepen tot het indienen van voorstellen

Elk jaar wordt een algemene oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd, die kansen biedt voor zowel organisaties als jongeren. Deze omvat:

  • de doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps;
  • een overzicht van de gebieden waarop het korps actief is;
  • informatie over de organisaties en jongeren die mogen deelnemen;
  • budget en duur van de projecten;
  • de deadlines voor de indiening van de aanvraag voor elk activiteitsgebied. 

Zie de meest recente oproepen tot het indienen van voorstellen in het deel Oproepen.

Gids voor het Europees Solidariteitskorps

In deze gids vind je alles wat je wilt weten over het programma. Hij maakt integraal deel uit van de oproep tot het indienen van voorstellen. Als jouw organisatie een aanvraag tot financiering indient, moet zij de voorwaarden voor deelname en financiering in de gids opvolgen.

Privacyverklaringen

De privacyverklaring van het Europees Solidariteitskorps bevat de regels over het gebruik van gegevens die via onlineformulieren (eForms) zijn verzameld. 
De specifieke privacyverklaring van het Europees Jongerenportaal bevat de regels over het gebruik van de gegevens die via het portaal van het Europees Solidariteitskorps en het registratieformulier voor jongeren zijn verzameld. 

Jaarlijks werkprogramma

Het jaarlijkse werkprogramma geeft informatie over de uitvoering en de financiering van het Europees Solidariteitskorps.

Gids voor deskundigen

De gids voor deskundigen 2022 bevat richtsnoeren voor de beoordeling van:

  • de kwaliteit van subsidieaanvragen die door de nationale agentschappen worden beheerd;
  • aanvragen van kwaliteitslabels.

Uitvoeringsrichtsnoeren – inclusie- en diversiteitsstrategie van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps

De uitvoeringsrichtsnoeren – inclusie- en diversiteitsstrategie van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps zijn gezamenlijk door Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps opgesteld om hun inclusie- en diversiteitsdimensie te versterken. Ze zijn gebaseerd op de ervaringen in de diverse programmasectoren en bedoeld om wederzijds inspiratie en motivatie te bieden.

Besluit over vaste bedragen, kosten per eenheid en financiering volgens een vast percentage

De bijlage bij het Besluit, die het gebruik mogelijk maakt van vaste bedragen, kosten per eenheid en financiering volgens een vast percentage voor vrijwilligerswerk en solidariteitsprojecten die onder het Europees Solidariteitskorps vallen, bevat een gedetailleerde beschrijving van de eenheidskosten. De relevante kosten per eenheid en de van toepassing zijnde tarieven worden sinds 2018 elk jaar gepubliceerd in de gids voor het Europees Solidariteitskorps.

Verplicht gebruik van het EU-logo

Overeenkomstig de bijdrageovereenkomst moeten alle begunstigden in hun communicatie het EU-logo gebruiken om aan te geven dat zij steun ontvangen in het kader van EU-programma’s. Een belangrijke verplichting in deze context is de correcte en duidelijke weergave van het EU-logo, in combinatie met een eenvoudige verklaring waarin de EU-financiering wordt vermeld.

Het gebruiksklare EU-logo met financieringsverklaring vindt u op het Logo Download Center in alle EU-talen en het Arabisch, IJslands, Noors, Turks en Russisch.

Informatie over het correcte gebruik en de correcte plaatsing van het EU-logo en de financieringsverklaring vindt u in de operationele richtsnoeren voor ontvangers van EU-financiering.

Afstandscalculator

Als je een subsidie wilt aanvragen om een deel van je reiskosten te dekken, kun je gebruikmaken van de aangeboden afstandscalculator. Aan de hand hiervan kunnen organisaties de reisafstanden van personen berekenen en dus de subsidies waarvoor zij in aanmerking komen. 

De calculator gebruiken

  1. Begin met het typen van een plaatsnaam in het vakje “Start”. Er verschijnt een lijst van mogelijke plaatsnamen. Klik op de juiste plaatsnaam.
  2. Doe hetzelfde met het vakje “End”.
  3. Klik op “Enter” op je toetsenbord. De afstand in kilometers verschijnt.

Je moet de naam van een specifiek(e) stad, dorp of gemeente invoeren — niet alleen het land.

Dit instrument is niet bedoeld om uit te rekenen hoeveel financiering je zult krijgen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van factoren zoals de administratieve kosten van de deelnemende organisaties en de nationale agentschappen. Het nationaal agentschap dat je aanvraag beoordeelt, heeft het laatste woord over het bedrag van de reissubsidie.