Skip to main content

Corpul european de solidaritate

Împreună suntem puternici

Documente de referință și resurse

Regulament

Regulamentul 2021/888 de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate”, adoptat pe 20 mai, a confirmat noua generație a Corpului european pentru perioada 2021-2027, cu un buget de 1,009 miliarde EUR.

Cereri de propuneri

În fiecare an se publică o cerere generală de propuneri, care oferă oportunități pentru organizații și tineri. Aceasta include:

  • obiectivele Corpului european de solidaritate
  • o prezentare generală a domeniilor în care este activ Corpul de solidaritate
  • detalii despre organizațiile și tinerii care pot participa
  • bugetul și durata proiectelor
  • termenele-limită de depunere a cererilor pentru fiecare domeniu de activitate. 

Găsiți cea mai recentă cerere de propuneri în secțiunea dedicată.

Ghidul Corpului european de solidaritate

Ghidul vă spune tot ce doriți să știți despre program. El face parte integrantă din cererea de propuneri. Dacă organizația dumneavoastră solicită finanțare, trebuie să respecte condițiile de participare și de finanțare prevăzute în ghid.

Declarații de confidențialitate

Declarația de confidențialitate a Corpului european de solidaritate stabilește normele privind utilizarea datelor colectate prin intermediul formularelor online (formularele electronice). 
Declarația specifică de confidențialitate a Portalului european pentru tineret stabilește normele privind utilizarea datelor colectate prin portalul Corpului european de solidaritate și prin formularul de înregistrare destinat tinerilor. 

Programul anual de lucru

Programul anual de lucru oferă informații privind implementarea și finanțarea Corpului european de solidaritate.

Ghidul pentru experți

Ghidul din 2022 destinat experților stabilește orientări privind modul în care se evaluează:

  • calitatea cererilor de grant gestionate de agențiile naționale
  • cererile pentru eticheta de calitate.

Orientări de punere în aplicare – Strategia privind incluziunea și diversitatea pentru Erasmus+ și Corpul european de solidaritate

Documentul Orientări de punere în aplicare – Strategia privind incluziunea și diversitatea pentru programul Erasmus+ și Corpul european de solidaritate a fost elaborat în cadrul programului Erasmus+ și al Corpului european de solidaritate pentru a consolida în mod special dimensiunea legată de incluziune și diversitate. El se bazează pe experiența acumulată în diferite sectoare ale programelor și le încurajează să se inspire unele de la altele și să se motiveze reciproc.

Decizie privind sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea la rate forfetare

Anexa la decizia de autorizare a utilizării sumelor forfetare, a costurilor unitare și a finanțării la rate forfetare pentru voluntariat, stagii, locuri de muncă și proiecte de solidaritate acoperite de Corpul european de solidaritate oferă o descriere detaliată a costurilor unitare. Costurile unitare relevante și ratele aplicabile au fost publicate în Ghidul Corpului european de solidaritate în fiecare an începând cu 2018.

Cerințe de diseminare pentru beneficiari

În conformitate cu acordul de contribuție, toți beneficiarii trebuie să utilizeze în comunicările lor emblema UE, în semn de recunoaștere a sprijinului primit în cadrul programelor Uniunii. O obligație importantă în acest context este afișarea adecvată și vizibilă a emblemei UE, însoțită de o simplă declarație de finanțare care să menționeze sprijinul primit.

Emblema UE gata de utilizare, însoțită de declarația de finanțare, poate fi descărcată în toate limbile UE și în limbile arabă, islandeză, norvegiană, rusă și turcă de pe pagina creată în acest scop.

Găsiți informații despre utilizarea și poziționarea corectă a emblemei UE și a declarației de finanțare în Orientările operaționale pentru beneficiarii unei finanțări din partea UE.

Calculator de distanțe

Dacă intenționați să solicitați un grant pentru a acoperi o parte din costurile dumneavoastră de călătorie, vă rugăm să utilizați calculatorul de distanțe furnizat. Acesta le permite organizațiilor să calculeze distanțele de călătorie pentru fiecare persoană și, deci, granturile de care pot beneficia. 

Cum se utilizează calculatorul

  1. Introduceți primele litere ale unui loc în caseta „Plecare”, apoi selectați locul din lista care se afișează.
  2. Repetați procedura în caseta „Sosire”.
  3. Apăsați „Enter” pentru a calcula distanța în kilometri.

Atenție! Trebuie să introduceți și localitatea, nu doar țara.

Acest instrument nu este conceput pentru a estima valoarea fondurilor care ar putea fi acordate. Valoarea grantului depinde de diferiți factori, inclusiv de costurile administrative suportate de organizațiile participante și de agențiile naționale. Agenția națională care evaluează cererea are ultimul cuvânt cu privire la valoarea grantului care acoperă costurile de călătorie.