Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Referenční dokumenty a zdroje

Nařízení

Nařízení 2021/888 přijaté 20. května, kterým se stanoví právní rámec k programu Evropského sboru solidarity, prodloužilo fungování sboru na období 2021–2027 s rozpočtem ve výši 1,009 miliardy eur.

Výzvy k podávání návrhů

Každý rok se zveřejňuje obecná výzva k podávání návrhů, která nabízí příležitosti pro organizace a mladé lidi. Výzva obsahuje:

  • cíle Evropského sboru solidarity
  • přehled oblastí, v nichž sbor působí
  • informace o tom, které organizace a mladí lidé se mohou přihlásit
  • rozpočet a dobu trvání projektů
  • lhůty pro podávání návrhů pro každou z oblastí činnosti. 

Nejnovější výzvu k předkládání návrhů najdete v sekci Výzvy.

Příručka k Evropskému sboru solidarity

V příručce se dozvíte vše, co chcete o programu vědět. Je nedílnou součástí výzvy k podávání návrhů. Pokud vaše organizace žádá o financování, musí se řídit podmínkami účasti a financování stanovenými v této příručce.

Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí týkající se Evropského sboru solidarity stanoví pravidla pro používání osobních údajů shromážděných prostřednictvím online formulářů (elektronických formulářů). 
Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí týkající se Evropského portálu pro mládež stanoví pravidla pro používání osobních údajů shromážděných prostřednictvím portálu Evropského sboru solidarity a formuláře pro registraci mladých lidí. 

Roční pracovní program

Roční pracovní program poskytuje informace o provádění a financování Evropského sboru solidarity.

Příručka pro odborníky

Příručka pro odborníky z roku 2022 stanoví pokyny pro posuzování:

  • kvality žádostí o granty spravované národními agenturami
  • žádostí o udělení značky kvality.

Prováděcí pokyny – Erasmus+ a strategie Evropského sboru solidarity pro začleňování a rozmanitost

Prováděcí pokyny – Erasmus+ a strategie Evropského sboru solidarity pro začleňování a rozmanitost jsou výsledkem společné práce na koncepci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, zejména s cílem posílit jejich rozměr začleňování a rozmanitosti. Vycházejí ze zkušeností z různých částí zmíněných programů a podporují vzájemnou inspiraci a motivaci.

Rozhodnutí o jednorázových částkách, jednotkových nákladech a paušálním financování

Podrobný popis jednotkových nákladů najdete v příloze rozhodnutí, kterým se povoluje používání jednorázových částek, jednotkových nákladů a paušálního financování pro dobrovolnictví, stáže, pracovní místa a solidární projekty spadající pod Evropský sbor solidarity. Příslušné jednotkové náklady a platné sazby se od roku 2018 každoročně zveřejňují v příručce k Evropskému sboru solidarity.

Požadavky týkající se příjemců

V souladu s dohodou o přiznání příspěvku musí všichni příjemci ve své komunikaci používat znak EU, aby bylo patrné, že obdrželi podporu z programů EU. Důležitým závazkem v této souvislosti je správné a výrazné zobrazení znaku EU v kombinaci s jednoduchým prohlášením o financování, v němž je zmíněna podpora EU.

Již připravený znak EU a prohlášení o financování lze stáhnout ve všech jazycích EU, arabštině, islandštině, norštině, ruštině a turečtině na stránkách Logo Download Center.

Informace o správném používání a umístění znaku EU a prohlášení o financování najdete v operačních pokynech pro příjemce finančních prostředků EU.

Kalkulačka vzdáleností

Pokud máte v úmyslu zažádat o grant na úhradu některých cestovních výdajů, použijte k tomu tuto kalkulačku vzdáleností. Organizace si v ní mohou vypočítat vzdálenosti pro cesty jednotlivců a tím i granty, o něž mohou požádat. 

Jak kalkulačku používat

  1. Začněte vepisovat název výchozího místa do políčka „Start“. Zobrazí se seznam možných názvů míst. Klikněte na ten správný.
  2. Cílovou destinaci zadejte do políčka „End“.
  3. Na klávesnici stiskněte Enter. Zobrazí se vzdálenost v kilometrech.

Musíte uvést město/obec – název země nestačí.

Tento nástroj neslouží k tomu, abyste jednotlivcům poskytovali informace o tom, jakou částku by měli obdržet. Výše grantu závisí na řadě faktorů, včetně administrativních nákladů vzniklých zúčastněným organizacím a národním agenturám. Žádost posuzuje národní agentura, která má také poslední slovo, pokud jde o výši příspěvku na cestu.

Přečtěte si nejnovější zprávy