Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Značka kvality

Značka kvality Evropského sboru solidarity potvrzuje, že daná organizace je schopna poskytnout mladým účastníkům Sboru podmínky k výkonu důstojné a smysluplné solidární činnosti.

Zúčastněná organizace musí dodržovat zásady a normy kvality uvedené v příručce k programu.

Organizace může požádat o značku kvality pro dobrovolnickou činnost – podpůrná a/nebo hostitelská role. Od roku 2021 umožňuje dodatečný typ značky kvality (značka kvality pro vedoucí organizaci) jejím držitelům žádat o financování zjednodušeným způsobem.

Držitelé značky kvality mají přístup k příležitostem programu Evropského sboru solidarity a k databázi motivovaných mladých uchazečů.

Při žádání o značku kvality používejte tyto formuláře žádostí (ESC50). Národním agenturám trvá zpracování žádostí přibližně 8 týdnů. Jakmile vaše organizace značku kvality získá, platí značka po celou dobu trvání aktuálního programu na období 2021–2027.

Značka kvality umožňuje vaší organizaci přístup na portál pro organizace (dříve označovaný jako „Systém pro správu a podporu umísťování“), na který se dostanete z portálu Evropského sboru solidarity). Portál lze využít k propagaci příležitostí, které můžete mladým nabídnout a/nebo k vyhledávání potenciálních účastníků.

Značka kvality není podmínkou účasti na solidárních projektech.

K účasti v Evropském dobrovolnickém sboru humanitární pomoci je nutný jiný typ značky kvality. 

Organizace se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi přidružené k programu:

Organizace se sídlem ve třetí zemi, která není k programu přidružená:

K vyhledávání partnerských organizací můžete využívat tyto zdroje: