Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Nástroj IT – Portál pro organizace (PASS)

Tento nástroj má organizacím pomoci s vyhledáváním a náborem účastníků Evropského sboru solidarity, kteří se mají zapojit do plánovaných aktivit organizace.

Vaše organizace musí nejprve získat autorizaci v rámci jednoho z programů EU spojených s Evropským sborem solidarity.

Jakmile ji získáte, můžete začít Portál pro organizace (PASS) používat, a to v závislosti na programu, k němuž je vaše organizace přidružena.

  1. Je vaše organizace držitelem značky kvality? Pokud ano, získávají vaši zaměstnanci (uvedeni v rozhodnutí o udělení značky kvality) automaticky přístup na Portál pro organizace prostřednictvím svého stávajícího účtu EU Login. Kteří zaměstnanci jsou v tomto rozhodnutí uvedeni, si můžete ověřit u příslušné národní agentury.
  2. Je vaše organizace akreditovaná pro projekty Evropské dobrovolné služby (EDS)? Pokud ano, získávají vaši zaměstnanci (uvedeni v akreditaci EDS) automaticky přístup na Portál pro organizace (PASS) prostřednictvím svého stávajícího účtu EU Login. Kteří zaměstnanci jsou v seznamu pro akreditaci uvedeni, si můžete ověřit u příslušné národní agentury
  3. Je vaše organizace certifikovaná v rámci iniciativy Humanitární dobrovolníci EU? Tato certifikace vám zajišťuje, že vaši zaměstnanci (napojeni na program Humanitární dobrovolníci EU) získávají automaticky přístup na Portál pro organizace (PASS) prostřednictvím svého stávajícího účtu EU Login.
  4. Je vaše organizace autorizovaná v rámci jakéhokoli jiného přidruženého programu EU? Pokud ano, musíte:

1. rozhodnout, kteří zaměstnanci by měli získat na Portál pro organizace (PASS) přístup

2. poskytnout informace o těchto zaměstnancích generálnímu ředitelství Evropské komise, které je za daný program odpovědné

3. zajistit, aby měl každý z těchto pracovníků svůj vlastní účet u služby EU Login, který bude napojen na e-mailovou adresu poskytnutou příslušným generálním ředitelstvím.

Všichni oprávnění uživatelé by se poté měli přihlásit na Portálu pro organizace (PASS) pomocí svého účtu EU Login, čímž se v rámci systému ověří jejich identita. 
/!\ K autentizaci pomocí služby EU Login je třeba, aby organizace používala e-mailovou adresu, která je spojena s jejich akreditací. 

Technická podpora a uživatelská příručka Portálu pro organizace (PASS)

Potřebujete pomoci s přístupem nebo používáním Portálu pro organizace (PASS)? Stáhněte si nejnovější verzi uživatelské příručky. Případně se do portálu (PASS) přihlaste a začněte ho rovnou používat.