Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Projekty wolontariatu

Finansowanie projektów w zakresie wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności pomaga organizacjom zwiększyć swoje oddziaływanie poprzez przyjmowanie wolontariuszy i wysyłanie ich za granicę. Dzięki takim projektom młodzi ludzie zyskują możliwość uczestniczenia w bieżącej działalności organizacji. Może to być bardzo cenne doświadczenie zarówno dla wolontariuszy, jak i samych organizacji.

Projekty w zakresie wolontariatu należą do najbardziej popularnych rodzajów projektu. Organizacje uczestniczące w projekcie muszą posiadać odpowiedni znak jakości (bądź akredytację Erasmus+ w dziedzinie wolontariatu). Mogą one ubiegać się o dotację w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, aby pokryć koszty:

 • wolontariatu indywidualnego (2-12 miesięcy lub w niektórych przypadkach od 2 tygodni do 2 miesięcy)
 • wolontariatu grupowego (od 2 tygodni do 2 miesięcy, 10-40 uczestników).

Wolontariat indywidualny

Transgraniczny wolontariat indywidualny wymaga udziału co najmniej 2 organizacji pełniących rolę:

 • organizacji przyjmującej – odpowiedzialnej za kompleksowe działania związane z przyjmowaniem uczestników, w tym opracowanie programu prac i wytycznych
 • organizacji wspierającej – odpowiedzialnej za wspieranie uczestników, ich przygotowanie i szkolenie przed wyjazdem, a także pośredniczenie między nimi a organizacją przyjmującą.

W przypadku wolontariatu indywidualnego w kraju uczestnika wystarczy jedna organizacja posiadająca znak jakości, która pełni rolę organizacji przyjmującej. 

Wolontariat grupowy

Wymogiem minimalnym jest jedna organizacja, bez względu na rolę, jaką pełni w ramach przyznanej jej akredytacji.

Finansowanie

Jeżeli Twoja organizacja złoży wniosek dotyczący projektu w zakresie wolontariatu, dotacja powinna pokryć: 

 • koszty zarządzania projektem (np. planowanie, finanse, koordynacja)
 • koszty działań (np. przygotowanie uczestników, ich monitorowanie i wspieranie, koszty zakwaterowania i wyżywienia)
 • część kosztów podróży uczestników
 • koszty wsparcia uczestników o mniejszych szansach
 • część dodatkowych wydatków osobistych uczestników
 • koszty wsparcia językowego
 • koszty działań wyjątkowych i uzupełniających.

Wniosek o dotację

Czy Twoja organizacja posiada znak jakości i ma siedzibę w kraju objętym programem? Jeżeli tak, powinna ona ubiegać się o dotację w agencji narodowej w kraju, w którym organizacja ma siedzibę. 
Jeżeli jednak Twoja organizacja ma siedzibę w kraju partnerskim, może ona być partnerem w realizacji projektu, ale nie może ubiegać się o dotację we własnym imieniu.

Wnioski należy składać, korzystając z formularza

Zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych

Ten obszar działań zarządzany jest centralnie przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Finansowane są całkiem duże projekty realizowane przez zespoły wolontariuszy i dotyczące priorytetowych tematów określanych każdego roku na poziomie UE. 
Brzmi ciekawie? Jeśli tak, złóż wniosek w EACEA.

Wolontariat z zakresu pomocy humanitarnej (Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej)

Ten obszar działań zarządzany jest centralnie przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA). W ramach tego elementu Europejski Korpus Solidarności wspiera wolontariat w zakresie działań solidarnościowych związanych z pomocą humanitarną.
Brzmi ciekawie? Jeśli tak, złóż wniosek w EACEA.