Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Преди да кандидатствате

Преди вашата организация да кандидатства за финансиране, има няколко подготвителни стъпки, които трябва да предприеме. 

  1. Запознайте се с Общата покана за представяне на предложения и Ръководството на Европейския корпус за солидарност. Ръководството е от съществено значение за всеки, който желае да кандидатства. В него се посочват правилата и условията, които трябва да спазвате, за да получавате достъп до финансиране и да извършвате проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност. Възможно е да искате да зададете няколко въпроса на вашата национална агенция. Тя е най-компетентна да ви окаже подкрепа при вашата подготовка. 
  2. Проверете дали вашата организация отговаря на изискванията. Организациите могат да бъдат публични, частни или с нестопанска цел. Не забравяйте да проверите дали вашата държава е в списъка на допустимите държави по програмата или държави партньори.
  3. Вземете идентификационен номер на организацията (ИНО). Регистрирайте се на специалния портал за организациите, за да получите номера, който ще е необходим на вас и вашите партньори, за да попълните формуляра за кандидатстване.. 
  4. Кандидатствайте за знака за качество. Вашата организация се нуждае от знак за качество, преди да може да кандидатства за финансиране. (Това не е изискване за проекти за солидарност.)
  5. Намерете партньор (ако е приложимо). За много дейности на Корпуса ще трябва да си партнирате с организация в друга страна. Един от начините за намиране на подходящи организации е търсенето в базата данни на организациите.
  6. Вземете решение какъв ще бъде проектът ви. Първо, проверете кои дейности отговарят на условията за финансиране по доброволческото и професионалното направление. Развийте вашата идея и изгответе проект на предложение. Проверете допустимата продължителност на вашия проект, както и началната и крайната дата.
  7. Проверете крайния срок и датите. Проверете датата и часа, до които трябва да подадете своя онлайн формуляр за кандидатстване. Заявления, изпратени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.
  8. Попълнете формуляра за кандидатстване. Използвайте правилния формуляр за кандидатстване за направлението, дейността или финансирането, които сте избрали. Уверете се, че имате достатъчно време за задачата, проверете дали всички полета са правилно попълнени и валидирайте формуляра. Само тогава можете да подадете кандидатурата си. Успех!