Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Young person icon
За млади хора

Виж информация как да участваш, да се регистрираш и да влезеш в личния си профил


Organisation icon
За организации

Вижте информация как да участвате и да влезете на портала за организации


Обхванати държави

В Европейския корпус за солидарност правим разграничение между 2 вида държави — държави по програмата и държави партньори. 

Някои дейности са отворени и за двата вида държави, докато други имат по-ограничен обхват (точна информация за обхванатите държави е публикувана на страницата на конкретната дейност). 

Държави по програмата

Държави от ЕС

Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция

Държави по програмата, които не са членки на ЕС

Исландия, Северна Македония, Турция, Лихтенщайн

Държави партньори (съседни на ЕС)

Албания, Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Египет, Израел, Йордания, Косово, Либия, Ливан, Мароко, Молдова, Норвегия, Палестина, Русия, Сирия, Сърбия, Тунис, Украйна, Черна гора